LinguoMusa – narzędzia analizy muzyki i mowy

LinguoMusa – narzędzia analizy muzyki i mowy

Moduł Linguomusa – to narzędzia do badań muzyki, mowy, gestu, koordynowany przez prof. Piotra Podlipniaka powstaje w Instytucie Muzykologii na Wydziale Nauk o Sztuce. W jego ramach trwa zarówno dostosowanie pomieszczeń na potrzeby przyszłego laboratorium, jak i np. zakup i konfiguracja aparatury, która pozwoli na rejestrację parametrów fizjologicznych uczestników badań. Jednocześnie powstaje oprogramowanie do automatycznej analizy nagrań oraz tzw. baza przebiegów muzycznych.

FE logotype RP logotype EU logotype