Zasady wykorzystania infrastruktury

Kto może korzystać z infrastruktury

Infrastruktura Dariah.lab będzie udostępniona krajowym i międzynarodowym instytucjom naukowym oraz zainteresowanym przedsiębiorcom.

Zasady dostępu do Dariah.lab, a zatem prawa i obowiązki w zakresie korzystania z infrastruktury przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, określone zostaną w Regulaminie.

W ogólności projekt zakłada, że budowana infrastruktura będzie miała charakter otwarty, przy czym świadczenie dedykowanych usług badawczych będzie odpłatne i zgodne z opracowywanym w projekcie cennikiem.

FE logotype RP logotype EU logotype