Zasady wykorzystania infrastruktury

Zasady wykorzystania Dariah.lab

Zasady dostępu do Dariah.lab, a zatem prawa i obowiązki w zakresie korzystania z infrastruktury przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, zostały określone w Regulaminie dostępu do laboratoriów DARIAH-PL.

Z dostępu do oferowanych zasobów, w tym usług,  mogą korzystać członkowie Konsorcjum DARIAH-PL, inne podmioty naukowo/badawcze oraz każde przedsiębiorstwo lub podmiot komercyjny, który podpisze  pisemną umowę z członkiem Konsorcjum DARIAH-PL wskazanym jako dostawca usługi i zaakceptuje  Regulamin.

Lista zasobów opracowanych w ramach projektu i tworzących infrastrukturę Dariah.lab, prezentowana jest w Katalogu zasobów.  Katalog zawiera podstawowe informacje o każdym zasobie, w tym m.in. wskazanie instytucji będącej dostawcą danego zasobu, zasady uzyskania dostępu do zasobu w zakresie trybu (otwarty lub odpłatny) i typu dostępu (na zamówienie lub bezpośrednio) oraz dane dostępowe w postaci adresu. Jeden zasób może być udostępniany na różnych zasadach w zależności od wybranego przez użytkownika wariantu.

Odpłatność za korzystanie z zasobów infrastruktury Dariah.lab, określona jest w  Cenniku dostępu do zasobów infrastruktury Dariah.lab.

FE logotype RP logotype EU logotype