Oś czasu

Oś czasu projektu

Projekt DARIAH-PL jest wynikiem szeregu działań podejmowanych przez polskie instytucje naukowe w obszarze humanistyki cyfrowej, począwszy od utworzenia konsorcjum DARIAH-PL, przez wpisanie DARIAH-PL na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, po realizację Dariah.lab.

styczeń 2021

rozpoczyna się realizacja projektu.

listopad 2020

projekt budowy infrastruktury DARIAH-PL uzyskuje finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.2 4/4.2/2020, którego celem jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

styczeń 2020

infrastruktura DARIAH-PL zostaje umieszczona na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Mapa ma ułatwić administracji i środowisku naukowemu rozwój laboratoriów stosujących najwyższe standardy badań oraz kształcenia.

listopad 2015

Polska zostaje włączona do DARIAH-ERIC, staje się pełnoprawnym członkiem najważniejszego międzynarodowego porozumienia w obszarze humanistyki cyfrowej.

sierpień 2014

powstaje konsorcjum DARIAH-PL. Koordynatorem konsorcjum DARIAH-PL jest Uniwersytet Warszawski, reprezentowany w tym gremium przez prof. dr hab. Annę Gizę-Poleszczuk, Prorektor UW. Bieżące prace konsorcjum koordynuje i prowadzi Zespół UW ds. DARIAH.

FE logotype RP logotype EU logotype