Konsorcjum

Konsorcjum

Projekt realizuje 15 członków konsorcjum DARIAH-PL oraz Politechnika Poznańska. DARIAH-PL jest największym konsorcjum naukowym polskiej humanistyki, w skład którego wchodzi 18 wiodących w tym obszarze instytucji naukowych.

Lider projektu: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN –Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Kierownik projektu: mgr inż. Tomasz Parkoła (PCSS)

Komitet Sterujący:

 • prof. dr hab. Aleksander Bursche (UW)
 • dr hab. Piotr Welk (ASP)
 • dr Agnieszka Mrozik (IBL PAN)
 • dr inż. Cezary Mazurek (ICHB PAN PCSS)
 • dr hab. Bogumił Szady prof. IH PAN (IH PAN)
 • dr Krzysztof Nowak (IJP PAN)
 • dr hab. Maciej Ogrodniczuk prof. IPI PAN (IPI PAN)
 • dr Jakub Banasiak (IS PAN)
 • dr hab. Ewa Dahlig-Turek prof. ISz PAN (ISz PAN)
 • dr hab. inż. Maciej Piasecki (PWr)
 • prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (UAM)
 • dr hab. Radosław Palonka (UJ)
 • dr hab. Andrzej Radomski prof. UMCS (UMCS)
 • dr Dominik Piotrowski (UMK)
 • prof. dr hab. Adam Pawłowski (UWr)
 • dr hab. inż. Rafał Różycki (PP)

Instytucje zaangażowane w realizację projektu:

Logo Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet Warszawski
Logo Instytutut Badań Literackich PAN
Instytut Badań Literackich PAN
Logo Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Logo Akademii Sztuk Pięknych
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Logo Instytutu Sztuki PAN
Instytut Historii PAN
Logo Instytutu Podstaw Informatyki PAN
Instytut Podstaw Informatyki PAN
Logo Instytutu Slawistyki PAN
Instytut Slawistyki PAN
Logo Instytutu Języka Polskiego PAN
Instytut Języka Polskiego PAN
Logo Politechniki Poznańskiej
Politechnika Poznańska
Logo Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Logo Uniwersytetu Jagielońskiego
Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
Logo Politechniki Wrocławskiej
Politechnika Wrocławska
Logo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Logo Uniwersytetu Wrocławskiego
Uniwersytet Wrocławski
Logo Instytutut Szuki PAN
Instytut Sztuki PAN
Logo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

FE logotype RP logotype EU logotype