Moduły UAM

Moduły UAM

Na UAM powstało sześć modułów infrastruktury cyfrowej dla humanistyki, wzmacniającej potencjał badawczy uniwersytetu. Dzięki realizacji prac w ramach sieci rozproszonych laboratoriów DARIAH powstała zarówno nowoczesna aparatura, jak również innowacyjne oprogramowanie, dające świadczenia różnego rodzaju usług z wykorzystaniem infrastruktury, w tym digitalizacji cennych danych o kulturze, wytwarzania, przetwarzania, archiwizacji, jak i inteligentnej analizy danych cyfrowych.

Osoby planujące doktorat czy inne projekty naukowe, zainteresowane skorzystaniem z opracowywanej infrastruktury, mogą szukać kontaktu pod adresem: dariah@amu.edu.pl.

FE logotype RP logotype EU logotype