Węzeł Filologiczny

Węzeł Filologiczny

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM 

Węzeł Filologiczny koordynowany przez prof. Mirosława Wobalisa kładzie nacisk na wytworzenie narzędzi do badań literaturoznawczych i językoznawczych. W module powstają m.in. narzędzia do głębokiej analizy źródeł, mapowania i wizualizacji dzieł literackich czy tworzenia i badania literatury elektronicznej. W zakresie pozyskiwania źródeł zdigitalizowano, opracowano i zdeponowano w bezpiecznym repozytorium ok. 10 tysięcy stron „Kaliszanina”, czasopisma ukazującego się w XIX w. w zaborze rosyjskim i dostępnego dotychczas jedynie w małych wycinkach.

Węzeł Filologiczny to zarówno zbiór nowatorskich narzędzi do badań literaturoznawczych i językoznawczych opartych o sztuczną inteligencję, jak i archiwum wstępnie opracowanych materiałów źródłowych w wersji cyfrowej. 

Komponenty infrastruktury
 • „Biurko badacza” do cyfrowej edycji źródeł i wsparcia badań (moduł nadrzędny); 
 • System mapowania literackiego w oparciu o wybrane teksty kultury (w ramach projektu opracowaniu teksty wokół mitu o Tezeuszu); 
 • Internetowe narzędzie do kolaboratywnej animacji i hipertekstu: INKAH 
Zastosowanie dostępnych narzędzi 
 • głęboka analiza źródeł 
 • mapowanie i wizualizacja tradycyjnych i elektronicznych form twórczości literackiej (Cyfrowe Biurko Badacza – swobodna konfiguracja modułów przez badaczy i tworzenie zespołów pracy kooperatywnej) 
 • tworzenie i badanie literatury elektronicznej (INKAH – narzędzie informatyczne służące do gromadzenia, tworzenia, przetwarzania i analizowania narracji interaktywnych i innych elektronicznych form twórczości literackiej) 
 • sugerowanie i wspomaganie poprawnego metodologicznie toku pracy – w tym wspierania prowadzonych cyfrowo badań nad tekstami z różnych epok 
 • import danych, zamiana obrazu na tekst, automatyczna i ręczna korekta pozyskanego materiału, normalizacja diachroniczna, wzbogacenie tekstu o warstwę semantyczną, automatyczna i ręczna anotacja, wizualizacja wyników analizy tekstu lub korpusu tekstów 
Aktualnie dostępny materiał źródłowy w wersji cyfrowej 
 • 10.000 stron ukazującego się w XIX wieku w zaborze rosyjskim „Kaliszanina” 
 • 75.000 jednostek (zapisków drukowanych i odręcznych) pochodzących z archiwum prof. Stanisława Bąby 
 • 1200 afiszy teatralnych z poznańskich teatrów z lat 1887-1935 

Koordynator modułu infrastruktury i dane kontaktowe 
prof. UAM dr hab. Mirosław Wobalis (wobalis@amu.edu.pl)

Wywiad z koordynatorem modułu w Życiu Uniwersyteckim UAM
https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-miroslaw-wobalis-dariah-spelnia-marzenia-filologow

FE logotype RP logotype EU logotype