Archiwum Audiowizualne WNoS 

Archiwum Audiowizualne WNoS 

Wydział Nauk o Sztuce UAM 

Archiwum Audiowizualne pod kierunkiem dr Kamili Kłudkiewicz digitalizuje i opracowuje zgromadzone na Wydziale Nauk o Sztuce unikalne zbiory obejmujące ok. 10 tysięcy najstarszych obiektów (reprodukcji dzieł sztuki), a także dokumenty i nagrania dźwiękowe z objazdów etnomuzykologicznych. Dla modułu zakupiono również sprzęt do odtwarzania zbiorów.

Repozytorium cyfrowe Archiwum zawiera zdigitalizowane zasoby Archiwum Audiowizualnego WNoS UAM (skany dokumentów, fotografii, grafik, nagrania dźwiękowe), wraz z rozbudowaną funkcjonalnością rekordu, definiowaną przez administratora listą meta-informacji z obsługą słowników oraz ograniczeniem dostępu, a także możliwością łączenia rekordów. Archiwum Audiowizualne WNoS UAM będzie również oferować płatną usługę ucyfrowienia informacji dźwiękowych z nośników analogowych.

Adresaci archiwum 
 • historycy sztuki i kultury oraz muzykolodzy 
 • wszystkie osoby opiekujące się zbiorami dóbr kultury i pragnące udostępniać swoje zbiory w sposób przejrzysty i atrakcyjny on-line 
 • publiczne instytucje kultury
 • uczelnie wyższe i instytuty badawcze 
 • placówki szkolnictwa artystycznego 
 • podmioty branży kreatywnej  
Oferta archiwum
 • Jedna z najnowocześniejszych pracownia reprograficznych w zachodniej Polsce do digitalizacji grafik, fotografii oraz niewielkich obiektów trójwymiarowych 
 • szeroki zakres usług profesjonalnej digitalizacji dokumentacji, obiektów oraz nagrań dźwiękowych 
Laboratorium fotograficzne
 • kompleksowe usługi w zakresie profesjonalnej digitalizacji fotografii, grafik, książek (także wielkoformatowych), oraz niedużych obiektów trójwymiarowych (o wielkości do 100 cm) 
 • zachowanie najwyższych standardów jakościowych, zgodnych z Katalogiem Dobrych Praktyk Digitalizacji oraz wytycznymi Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines, FADGI, czy normy ISO 19264 

Wykorzystywany sprzęt: Aparat fotograficzny Phase One XF IQ4, Oświetlenie o CRI 98 i lampy Broncolor, wzorniki GoldenThread NXT System oraz Film Targets 

Laboratorium digitalizacji nagrań dźwiękowych
 • usługi profesjonalnej digitalizacji nagrań dźwiękowych zachowanych na nośnikach analogowych – taśmach szpulowych, kasetach magnetofonowych i płytach winylowych oraz profesjonalna obróbka pozyskanych danych 
 • konwersja plików do innych formatów, zmiana częstotliwości próbkowania i głębi bitowej, kompresja nagrań w wysokiej jakości do mniejszych formatów oraz proces odwrotny do digitalizacji 

Wykorzystywany sprzęt:  

 • Gramofon Reloop Turn 5 do digitalizacji płyt winylowych; Magnetofon Teac W-1200 do digitalizacji standardowych kaset magnetofonowych (4.8cm/s); Magnetofon Akai GX-635D do digitalizacji taśm szpulowych; oraz nagrywarka płyt CD używana do tworzenia kopii płyt w formacie audio lub zgrywania płyt źródłowych do plików; 
 • Programy do digitalizacji nośników i obróbki plików: Wavelab 11 PRO oraz Izotope RX9. 

Strona internetowa archiwum 
https://archiwum.wnos.amu.edu.pl/home

Koordynatorka modułu infrastruktury i dane kontaktowe

Laboratorium fotograficzne
dr Kamila Kłudkiewicz (kamila.kludkiewicz@amu.edu.pl)
tel. +48 61 829 37 24, +48 693 554 004 

Laboratorium digitalizacji nagrań dźwiękowych 
dr Łukasz Smoluch (lukasz.smoluch@amu.edu.pl)
tel. +48 691 971 255 

Wywiad z koordynatorką modułu w Życiu Uniwersyteckim UAM
https://uniwersyteckie.pl/nauka/dariah-pl-historycy-sztuki-i-muzykolodzy-otwieraja-zbiory

FE logotype RP logotype EU logotype