Archiwum Audiowizualne WNoS 

Archiwum Audiowizualne WNoS 

Archiwum Audiowizualne pod kierunkiem dr Kamili Kłudkiewicz digitalizuje i opracowuje zgromadzone na Wydziale Nauk o Sztuce unikalne zbiory obejmujące ok. 10 tysięcy najstarszych obiektów (reprodukcji dzieł sztuki), a także dokumenty i nagrania dźwiękowe z objazdów etnomuzykologicznych. Dla modułu zakupiono również sprzęt do odtwarzania zbiorów.

Repozytorium cyfrowe Archiwum zawiera zdigitalizowane zasoby Archiwum Audiowizualnego WNoS UAM (skany dokumentów, fotografii, grafik, nagrania dźwiękowe), wraz z rozbudowaną funkcjonalnością rekordu, definiowaną przez administratora listą meta-informacji z obsługą słowników oraz ograniczeniem dostępu, a także możliwością łączenia rekordów. Archiwum Audiowizualne WNoS UAM będzie również oferować płatną usługę ucyfrowienia informacji dźwiękowych z nośników analogowych.

Adres strony www: https://archiwum.wnos.amu.edu.pl/home

FE logotype RP logotype EU logotype