HANOI

HANOI – narzędzia analizy ręcznych notatek tłumaczy

Wydział Anglistyki UAM 

Narzędzia i korpus HANOI to moduł służący m.in. do analizy i gromadzenia notatek tłumaczy. Tłumacze symultaniczni i konferencyjni, którzy pracują w bardzo szybkim tempie, używają specyficznego systemu notowania. Zespół działający przy Wydziale Anglistyki i kierowany przez dr Annę Jelec tworzy narzędzia do analizy tych zapisów. Dzięki nim tłumacz będzie mógł np. otrzymać rekomendację, jak zwiększyć swoje kompetencje.

Czym jest HANOI (Handwritten Notation of Interpreters)? 
 • narzędzia analizy ręcznych notatek tłumaczy symultanicznych i konferencyjnych w oparciu o algorytmy, które skanują odręczny zapis, analizują go, zamieniają na piksele i obliczają jego parametry 
 • zbiór notatek i zapisków ręcznie wykonanych przez zawodowych tłumaczy ustnych oraz studentów tłumaczenia wraz z narzędziami do badania ich parametrów 
 • moduł dydaktyczny, pozwalający studentom tłumaczenia na załadowanie własnych notatek do korpusu oraz porównanie ich z notacją profesjonalną 
Czemu notatki tłumaczy są wyjątkowe? 

Zawodowy tłumacz ustny potrafi przetłumaczyć do 20 minut wypowiedzi źródłowej, jeżeli ma możliwość zrobienia notatek. Notacja to wyjątkowy twór językowy, zupełnie inna od tekstów pisanych, w tym stenografii i „zwykłych” odręcznych notatek. Tłumacze stosują kilka tricków, m.in. specjalny skośny zapis, połączenia logiczne na marginesie, oraz symbole umożliwiające szybkie zanotowanie złożonych pojęć. Choć taka notatka pozwala na szczegółowe odtworzenie nawet dwudziestominutowej wypowiedzi, to może zostać w pełni odczytana jedynie przez jej autorkę lub autora. Zbierając dane o sposobach, w jaki tłumacze przetwarzają informacje, HANOI stanowi źródło informacji o procesach językowych i poznawczych zachodzących na styku dwóch języków i kultur. 

Zastosowanie narzędzi i korpusu HANOI
 • jedyny na świecie korpus odręcznej notacji tłumaczy ustnych  
 • źródło informacji na temat mnemotechnicznych sposobów zapisu informacji  
 • analiza notacji tłumaczy ustnych  
 • ewaluacja pracy własnej tłumaczy oraz szkolenie przyszłych tłumaczy 
 • badanie roli notacji w tłumaczeniu ustnym oraz strategii stosowanych w notacji 
 • wypracowanie rekomendacji dotyczących zwiększenia kompetencji tłumaczeniowych 
 • uczenie algorytmów sztucznej inteligencji rozpoznawania tekstu zapisanego ręcznie 
 • uczenie algorytmów sztucznej inteligencji rozpoznawania symboli  
Udostępniana infrastruktura HANOI
 • Cyfrowy dostęp do setek stron notacji tłumaczy oraz studentów tłumaczenia ustnego  
 • Cyfrowe narzędzie do analizy parametrów notacji, w tym stopnia zapisania strony oraz gęstości zapisu  
 • Otagowany korpus odręcznych notatek tłumaczy – informacje na temat stopnia zaawansowania osoby tworzącej notatki (zawodowy tłumacz ustny vs. student/ka), formatu i orientacji strony, na której wykonano notację (A4 pionowo; A5 poziomo itd.), celu powstania notatki (podczas zlecenia tłumaczeniowego, w celu dydaktycznym, podczas nauki) i miejsca powstania (dla notatek studenckich i dydaktycznych   
 • Profesjonalne stanowisko do skanowania z wykorzystaniem OCR  
Dla kogo jest HANOI? 
 • Dla nauki – HANOI pozwala badaczom przeszukiwać korpus i prowadzić analizę wizualną notacji odręcznej tłumaczy ustnych  
 • Dla dydaktyki – HANOI umożliwia zdalne monitorowanie parametrów notatek studentów przez nauczycieli tłumaczenia, pozwalając na ocenę umiejętności oraz stanowiąc zapis postępów studentów 
 • Dla osób studiujących tłumaczenie ustne – HANOI pozwala samodzielnie sprawdzić w jakim stopniu wykonywane przez użytkownika notatki zbliżone są do stylu notacji zawodowców 
 • Dla sektora R&D – HANOI to unikalna na skalę światową baza danych pisma odręcznego i symboli wykorzystywanych przez tłumaczy ustnych, zawodowo zajmujących się zapamiętywaniem i przekazywaniem złożonych treści 

Strona internetowa
https://hanoi.amu.edu.pl

Koordynatorka modułu infrastruktury i dane kontaktowe
dr Anna Jelec (jelec@amu.edu.pl)

Wywiad z koordynatorką modułu w Życiu Uniwersyteckim UAM
https://uniwersyteckie.pl/nauka/dr-anna-jelec-korpus-hanoi-wsparciem-dla-tlumaczy

FE logotype RP logotype EU logotype