Aktualność

Szkolenie z zasad projektowania interfejsów użytkownika

11 maja, 2021

Wytwarzane w projekcie serwisy internetowe i aplikacje będą zgodne z wymaganiami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w szczególności w kontekście wymagań Web Content Accessibility Guidlines (WCAG).  W związku z tym, w ramach projektu przeprowadzone zostało szkolenie z zasad projektowania interfejsów użytkownika wg standardów WCAG.

Slajdy ze szkolenia WCAG
Szkolenie WCAG – slajd prezentacji

WCAG jest zbiorem dokumentów opublikowanym przez Web Accessability Initiative zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Co oznacza dostępność stron internetowych czy aplikacji? Czemu służą wytyczne WCAG? Kogo one obowiązują? Czym różnią się od siebie wersje WCAG? To tylko kilka z pytań, na które odpowiedź można było uzyskać w czasie szkolenia.

Szkolenie obejmowało:

  • Zasady realizacji projektów zgodne ze standardami Web Content Accessibility Guidline (WCAG) na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
  • Zasady realizacji projektów zgodne z założeniami dostępności na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
  • Zasady równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji dla projektów w ramach Funduszy Europejskich z dnia 11 kwietnia 2018 r.

FE logotype RP logotype EU logotype