Aktualność

Spotkanie inaugurujące laboratoria

21 kwietnia, 2021

19 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie rozpoczynające prace w poszczególnych laboratoriach. Przedstawione zostały założenia merytoryczne do planowanego oprogramowania, dyskutowano na temat organizacji działań w ramach laboratoriów oraz nad formatami współpracy pomiędzy nimi.

Głównym celem, odbywającego się on-line spotkania, było zainicjowanie prac nad tzw. WNiP czyli usługami, oprogramowaniem oraz zasobami zaplanowanymi do wytworzenia w ramach każdego z pięciu laboratoriów infrastruktury Dariah.lab. Na podstawie deklarowanego przez partnerów udziału w implementacji poszczególnych WNiP utworzone zostały grupy robocze i wybrani koordynatorzy tych działań. Było to pierwsze tego typu spotkanie projektowe; kolejne prace będą kontynuowane w ramach każdego z laboratoriów.

Aktualność

Spotkanie inaugurujące projekt

4 lutego, 2021

Ze względu na panującą sytuację pandemiczną spotkanie inaugurujące projekt odbyło w trybie zdalnym z udziałem przedstawicieli wszystkich instytucji realizujących projekt.

Spotkanie poświęcone było omówieniu zasad organizacji pracy w projekcie oraz sprawom formalnym, finansowym i administracyjnym. Przedstawione zostały informacje dotyczące planowanych zakupów aparatury i licencji. Koordynatorzy laboratoriów zaprezentowali informacje o poszczególnych laboratoriach w zakresie planowanych prac oraz zagadnień związanych z wytwarzaniem Wartości Niematerialnych i Prawnych. Przedstawione zostały również wykonane i planowane prace na materiałami promocyjnymi dla projektu.

Aktualność

Przyznanie finansowania

1 stycznia, 2021

Projekt DARIAH.PL uzyskał finansowanie na budowę infrastruktury wpisanej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.2 4/4.2/2020.

Celem programu „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

Realizacja projektu rozpoczęła się z początkiem roku 2021 i potrwa 3 lata. Wartość projektu wynosi 129 496 338,76 PLN, w tym wkład z Funduszy Europejskich wynosi 99 800 000 PLN.

FE logotype RP logotype EU logotype