Cennik usług

Cennik usług

Niniejszy cennik określa odpłatność za korzystanie z zasobów infrastruktury Dariah.lab dla podmiotów nie będących członkami Konsorcjum DARIAH-PL. Podane ceny są cenami netto. Pozycje w cenniku powiązane są z elementami Katalogu zasobów Dariah.lab zawierającym podstawowe informacje na temat usług, obejmujące m.in. tryb dostępu (otwarty lub odpłatny) i typ dostępu (bezpośrednio lub na zamówienie), klasyfikację oraz dane dostępowe.

Prezentowany cennik może ulegać zmianom. Ceny za wykorzystanie zasobów są zależne od wielu czynników, takich jak inflacja. W związku z tym Konsorcjum DARIAH-PL zastrzega sobie prawo do dostosowania cen do zmieniających się uwarunkowań.

Dziękujemy za zainteresowanie infrastrukturą Dariah.lab.

Jednostki świadczące usługi

Instytut Badań Literackich PAN

Edycja cyfrowa - annotacja bytami

jednostka

cena netto

Annotacja bytami.
Uwaga: konieczny zakup usługi Opracowanie korpusu tekstowego w odpowiedniej wersji.

Bez wersjonowania - wersja prosta z korektą

1 strona

199 zł

Bez wersjonowania - wersja średnia z korektą

1 strona

199 zł

Bez wersjonowania - wersja trudna z korektą

1 strona

278 zł

Dwie wersje - wersja prosta z korektą

1 strona

417 zł

Dwie wersje - wersja średnia z korektą

1 strona

626 zł

Dwie wersje - wersja trudna z korektą

1 strona

873 zł

Trzy wersje - wersja prosta z korektą

1 strona

1 309 zł

Trzy wersje - wersja średnia z korektą

1 strona

1 091 zł

Trzy wersje - wersja trudna z korektą

1 strona

1 518 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Edycja cyfrowa - opracowanie korpusu tekstowego

jednostka

cena netto

Opracowanie korpusu tekstowego

Bez wersjonowania

7 590 zł

Dwie wersje

17 710 zł

Trzy wersje

27 830 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Dedykowane wdrożenie repozytorium cyfrowego danych bibliograficznych Harmonize

jednostka

cena netto

Dedykowane wdrożenie repozytorium. Usługa obejmuje przeprowadzenie analizy wymagań w zakresie dedykowanych rozwiązań, implementację właściwych funkcji i zmian oraz instalację oprogramowania Harmonize wraz z pakietem szkoleń i uzgodnioną asystą techniczną. Ostateczna wycena określana jest w ramach komunikacji z klientem.

10 600 zł

Szkolenie z obsługi repozytorium cyfrowego. Usługa obejmuje pełnowymiarowe szkolenie z obsługi repozytorium na poziomie administratora systemu, katalogera oraz osoby odpowiedzialnej za bezpośredni kontakt z użytkownikiem).

1 650 zł

Helpdesk repozytorium cyfrowego. Usługa obejmuje konktakt z zespołem w celu rozwiązania problemów technicznych. Ostateczna cena usługi uzależniona jest od liczby godzin.

1 h

100 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Dedykowane wdrożenie usługi wzbogacania danych Enrich

jednostka

cena netto

Dedykowane wdrożenie Enrich. Usługa obejmuje wdrożenie oprogramowania Enrich przeznaczonego do wzbogacania danych o informacje pochodzące z zewnętrznych źródeł. Ostateczna wycena określana jest w ramach komunikacji z klientem.

4 050 zł

Szkolenie z obsługi oprogramowania Enrich. Usługa obejmuje pełnowymiarowe szkolenie z obsługi oprogramowania Enrich

550 zł

Helpdesk. Usługa obejmuje konktakt z zespołem w celu rozwiązania problemów technicznych. Ostateczna cena usługi uzależniona jest od liczby godzin.

1 h

100 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Dedykowane wdrożenie usługi SkosIt

jednostka

cena netto

Dedykowane wdrożenie oprogramowania SkosIt. Usługa obejmuje wdrożenie oprogramowania SkosIt przeznaczonego do transformacji słowników kontrolowanych w postaci tabelarycznej do modelu danych SKOS. Ostateczna wycena określana jest w ramach komunikacji z klientem.

4 050 zł

Szkolenie z obsługi oprogramowania SkosIt. Usługa obejmuje pełnowymiarowe szkolenie z obsługi oprogramowania SkosIt

550 zł

Helpdesk. Usługa obejmuje konktakt z zespołem w celu rozwiązania problemów technicznych. Ostateczna cena usługi uzależniona jest od liczby godzin.

1 h

100 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Stworzenie korpusu tekstów

jednostka

cena netto

Usługa stworzenia korpusu tekstów przeznaczonego do opracowania modelu uczenia maszynowego.

1 dzień (8h)

1 000 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Stworzenie słownika terminów zgodnego z założeniami Linked Open Data

jednostka

cena netto

Usługa stworzenia słownika terminów zgodnego z założeniami Linked Open Data obejmuje identyfikację źródeł informacji, pobranie odpowiedniego słownictwa, wzbogacenie terminów o informacje pochodzące z zewnętrznych źródeł informacji oraz konwersję do standardów LOD.

1 dzień (8h)

1 000 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Stworzenie ujednoliconego słownika terminów pochodzących z międzynarodowych źródeł

jednostka

cena netto

Usługa stworzenia ujednoliconego słownika terminów pochodzących z międzynarodowych źródeł obejmuje agregację, harmonizację i konsolidację wzbogacanie oraz konwersję wielojęzycznych danych słownikowych do jednego zasobu zgodnego z założeniami Linked Open Data.

1 dzień (8h)

1 000 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Usługa przetwarzania danych

jednostka

cena netto

Usługa obejmuje ekstrakcję danych z relewantnych źródeł informacji, przede wszystkim tekstowych (np. literatura fachowa, encyklipedie slowniki) i ich identyfikację i wzbogacanie (np. nadanie PIDs) oraz przygotowanie na rzecz dalszych analiz ilościowych i jakościowych wraz z konwersją do standardów zgodnych z LOD. Dane zostaną przygotowane usługodawcy w formatach pozwalających na dalsze maszynowe przetwarzanie.

1 dzień (8h)

1 000 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Kompleksowa usługa promowania projektów naukowych i ich efektów

jednostka

cena netto

Promowanie efektów projektów i popularyzacja nauki za pomocą artykułów, podkastów, wywiadów w serwisie Inspire poprzez profesjonalny copywriting.

1 dzień (8h)

1 000 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Instytut Historii PAN

Korzystanie z INDXRa z asystą

jednostka

cena netto

Usługa zapewnienia wsparcia merytorycznego i technicznego w korzystaniu z INDXRa. W skład usługi wchodzą: consulting, przygotowana środowiska do anotacji skanów (stworzenie kolekcji, załadowanie skanów, przygotowanie modelu danych), oraz wsparcie techniczne. Całkowity koszt zależny jest od liczby dni roboczych potrzebnych do zrealizowania projektu. Podana cena usługi obejmuje jedną godzinę pracy zespołu usługodawcy.

1 h

100 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Niestandardowe wykorzystanie INDXRa

jednostka

cena netto

Usługa przygotowania środowiska do niestandardowego wykorzystania INDXRa. W skład usługi wchodzą: stworzenie nowych modułów oprogramowania, consulting, szkolenie oraz wsparcie techniczne. Całkowity koszt zależny jest od liczby dni roboczych potrzebnych do zrealizowania projektu. Podana cena usługi obejmuje jedną godzinę pracy zespołu usługodawcy.

1 h

100 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Harmonizacja danych z WikiHum

jednostka

cena netto

Usługa przeprowadzenia harmonizacji danych dostarczonych przez klienta z bazą wiedzy WikiHum. W skład usługi wchodzą: consulting, przystosowanie danych wejściowych do modelu WikiHum, wtępna rekoncyliacja danych, przygotowanie środowiska pozwalającego klientowi na ręczną weryfikację rekoncyliacji (OpenRefine). Całkowity koszt zależny od liczby dni roboczych potrzebnych do zrealizowania projektu. Podana cena usługi obejmuje jedną godzinę pracy zespołu usługodawcy.

1 h

100 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Udostępnienie danych w WikiHum

jednostka

cena netto

Usługa udostępienia danych klienta przy pomocy WikiHum. W skład usługi wchodzą: consulting, przeprowadzenie harmonizacji danych z WikiHum (w tym m.in. przystosowanie danych wejściowych do modelu WikiHum, wstępna rekoncyliacja danych, przygotowanie środowiska pozwalającego klientowi na ręczną weryfikację rekoncyliacji-OpenRefine), przygotowanie skrpytów ładujących dane, załadowanie danych, hosting danych na serwerze. Całkowity koszt zależny jest od liczby dni roboczych potrzebnych do zrealizowania projektu. Podana cena usługi obejmuje jedną godzinę pracy zespołu usługodawcy.

1 h

100 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Udostępnienie danych w GeoHum

jednostka

cena netto

Usługa asysty przy udostępnieniu danych klienta w GeoHum. W skład usługi wchodzą: consulting, przygotowanie danych w odpowiednim formacie, załadowanie danych, przygotowanie wizualizacji, hosting danych na serwerze. Całkowity koszt zależny jest od liczby dni roboczych potrzebnych do zrealizowania projektu. Podana cena usługi obejmuje jedną godzinę pracy zespołu usługodawcy.

1 h

100 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Wsparcie w korzystaniu z Dariah HTR

jednostka

cena netto

Usługa wsparcia w korzystaniu z usługi Dariah HTR. Usługa wymaga od klienta zapewnienia materiału treningowego (transkrypcji reprezentatywnej próbki tekstu). W skład usługi wchodzą: szkolenia, consulting, przygotowanie środowiska do transkrypcji (załadowanie skanów, stworzenie kolekcji etc.), pomoc w trenowaniu modelu na podstawie zapewnionej przez klienta próbki uczącej, postprocessing pozwalający na udoskonalenie wyników transkrypcji. Całkowity koszt zależny jest od liczby dni roboczych potrzebnych do zrealizowania projektu. Podana cena usługi obejmuje jeden dzień pracy zespołu usługodawcy.


Uwaga! Konieczne jest uzyskanie dostępu do systemu Dariah HTR albo za pośrednictwem Usługodawcy albo samodzielnie. Podany koszt usługi nie uwzględnia kosztów dostępu do Dariah HTR.

1 h

100 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Zapewnienie infrastruktury dla tworzenia edycji cyfrowych

jednostka

cena netto

Usługa zapewnienia infrastruktury do tworzenia edycji cyfrowych. W skład usługi wchodzą: consulting, przygotowanie architektury systemu, zapewnienie narzędzi do automatycznej oraz ręcznej anotacji materiału, przygotowanie internetowej publikacji edycji, zapewnienie narzędzi do przechowywania i wizualizacji danych, hosting edycji i danych na serwerach, wsparcie techniczne. Całkowity koszt zależny od liczby dni roboczych potrzebnych do zrealizowania projektu. Podana cena usługi obejmuje jjedną godzinę pracy zespołu usługodawcy.

1 h

100 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Instytut Sztuki PAN

Digitalizacja i udostępnienie nagrań audio

jednostka

cena netto

Usługa pozyskania wysokiej jakości materiałów należących do Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN (archiwalnych i współczesnych) oraz powierzonych. Specjalistyczny sprzęt pozwala na digitalizację nagrań na nośnikach tradycyjnych (analogowych), a także profesjonalny mastering. Nowocześnie wyposażona pracownia oferuje również usługi w zakresie opracowania i udostępnienia kopii już zdigitalizowanych nagrań.

1 dzień (8h)

2 942 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Usługa realizacji dokumentalnych nagrań dźwiękowych, audiowizualnych (filmowych) i fotografowania w warunkach terenowych (field recording) z wykorzystaniem laboratorium mobilnego (MobiLab).

jednostka

cena netto

MobiLab to studio zbudowane na bazie samochodu typu furgon, z zaadaptowanym wnętrzem, wykorzystywany przy pracach terenowych. Umożliwia pozyskiwanie materiałów źródłowych audio, foto, i audio-video. Wyposażony jest komplet mobilnego sprzętu studyjnego, w tym wielokanałowe rejestratory dźwięku, zestaw mikrofonów (pojemnościowych o różnych charakterystykach kierunkowości i dynamiczne przystosowane do pracy w terenie), konsoletę dźwiękową, edytory dźwięku z masteringiem, komputery (w tym umożliwiający instalację kwalifikowanego oprogramowania serwerowego), odsłuchy, kamery, monitory referencyjne, aparaty fotograficzne, oświetlenie, statywy itp.

ustalana indywidualnie

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Profesjonalne skanowanie materiałów ikonograficznych (płaskich) wraz z opracowaniem cyfrowym

jednostka

cena netto

Usługi obejmują skanowanie materiałów ikonograficznych (archiwalnych i współczesnych, w tym również negatywów, klisz, slajdów etc.) przy pomocy profesjonalnego skanera i opracowanie cyfrowe plików powstałych w wyniku digitalizacji (np. retusz, zmiany w zakresie: kolorystyki, kontrastu, jasności obrazu; kadrowanie, zmiana wielkości, prostowanie i zniekształcanie obrazu; łączenie obrazów oraz ich dopasowanie, stosowanie efektów specjalnych, dodawanie tekstu do obrazu, tworzenie własnych kompozycji z istniejących elementów i elementów dorysowanych). Usługa umożliwia pozyskanie wysokiej jakości reprodukcji cyfrowych.

1 dzień (8h)

949 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Usługi foto i video z użyciem drona

jednostka

cena netto

Usługa pozyskania wysokiej jakości materiałów fotograficznych i filmowych rejestrowanych z wykorzystaniem drona. Opłata, która pobierana jest za każdy rozpoczęty dzień pracy (dzień zdjęciowy = 8 godzin), obejmuje kompleksową obróbkę zarejestrowanego materiału.

1 dzień (8h)

2 785 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Wykonanie wysokiej jakości zdjęć i reprodukcji cyfrowych za pomocą profesjonalnego sprzętu fotograficznego

jednostka

cena netto

Usługa dotyczy wykonania wysokiej jakości zdjęć i reprodukcji cyfrowych za pomocą profesjonalnego sprzętu fotograficznego w studiu.

1h

628 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Konwersja mowy na tekst

jednostka

cena netto

Usługa konwersji mowy na tekst z nagrań audio i audiowizualnych w języku polskim. Wyniki udostępniane są w formacie tekstowym oraz w formacie ELAN (eaf).

10h audio

99 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Pozyskanie zawartości średniowiecznych dokumentów łacińskich

jednostka

cena netto

Usługa pozyskania zawartości średniowiecznych dokumentów łacińskich, pochodzących z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, poprzez automatyczne rozpoznanie mowy z pliku audio będącego nagraniem podyktowanego tekstu dokumentu.

10h audio

99 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Wdrożenie dedykowanej instancji platformy wymiany wiedzy

jednostka

cena netto

Wdrożenie dedykowanej platformy internetowej (oprogramowanie) pozwalającej na prezentację aktualnego stanu badań w danej dziedzinie nauki w formie atrakcyjnego serwisu WWW. Platforma składa się z modułów takich jak: Baza Wiedzy, Projekty, Narzędzia, Ludzie, Instytucje oraz Ogłoszenia. W systemie zaimplementowano zarządzany system tagów, wyszukiwarkę, a także system personalizacji treści wraz z kontami użytkowników (założenia konta użytkownika jest darmowe i możliwe za pośrednictwem, np. konta Google) oraz panelem redakcyjnym dostępnym dla administratorów i redaktorów z poszczególnych instytucji, które chcą dodawać treści do serwisu.

Wdrożenie i techniczne utrzymanie platformy - usługa obejmuje dostosowanie wyglądu dedykowanej instancji platformy (prace UX/UI, frontend) oraz niezbędne prace konfiguracyjne (wdrożenie, administracja), a także roczne wsparcie / konsultacje, przy czym maksymalna liczba godzin konsultacji w okresie trwania usługi wynosi 12.

1 rok

49 775 zł

Utrzymanie techniczne platformy wymiany wiedzy (w trybie Software as a Service) - w skład usługi wchodzą godziny wsparcia / konsultacyjne, przy czym maksymalna liczba godzin konsultacji w okresie trwania usługi wynosi 12.

1 rok

10 450 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Agregator danych o kulturze

jednostka

cena netto

Agregator Dariah-kultura gromadzi i udostępnia dane pochodzące od instytucji z sektorów kultury, nauk społecznych i humanistycznych. W procesie agregacji dane są ujednolicane, konsolidowane i wzbogacane, w tym o znaczniki semantyczne. Oferuje publiczny interfejs www i dostęp maszynowy (API). Agregator to również pakiet oprogramowania, mogący służyć dowolnej instytucji do uruchomienia własnego procesu agregującego dane i portalu agregatora. Usługa obejmuje wdrożenie pakietu oprogramowania agregującego i portalu agregatora na infrastrukturze klienta wraz z podstawowym dostosowaniem graficznym i informacyjnym (logotyp, informacje o kliencie i finansowaniu).

Indywidualne wdrożenie oprogramowania agregującego i portalu agregatora na infrastrukturze klienta.

39 150 zł

Opracowanie dedykowanego modułu agregującego dane do agregatora Dariah-kultura z wybranego źródła danych przy pomocy wskazanego trybu dostępu (np. API, zrzutu danych itp.)

23 450 zł

Pomoc techniczna dla wdrożonego systemu Agregator Dariah-kultura

1 rok

12 250 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Mapowanie danych XML z wykorzystaniem wygodnego interfejsu użytkownika

jednostka

cena netto

Usługa wdrożenia u klienta systemu mapowania danych, umożliwiającego tworzenie mapowań XSLT pomiędzy schematami danych serwisu źródłowego (np. biblioteki cyfrowej) i serwisu docelowego (np. agregatora danych). Użytkownik przy pomocy wygodnego interfejsu graficznego tworzy mapowanie (powiązania) pomiędzy polami schematu źródłowego i docelowego. Po wykonanej operacji otrzymuje plik XSLT, który może zostać wykorzystany podczas transformacji danych z serwisu źródłowego do serwisu docelowego.

Wdrożenie u klienta systemu mapowania danych - w ramach wdrożenia mogą być niezbędne prace programistyczne celem dostosowania serwisu do wykorzystywanych schematów danych.

18 400 zł

Pomoc techniczna dla wdrożonego systemu do mapowania danych XML - polega na udzielaniu odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące konfiguracji i korzystania z systemu mapowania.

1 rok

2 150 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Uzgadnianie danych (ang. data reconciliation)

jednostka

cena netto

Usługa uzgadniania (ang. reconciliation) danych. Przykładowo dla zadanego tekstu (np. nazwy, etykiety) i ewentualnych dodatkowych informacji (np. typu encji docelowej) zwracana jest uszeregowana listę potencjalnych podmiotów spełniających kryteria. Uzgadnianie wykorzystuje dane Biblioteki Narodowej (authorities / rekordy wzorcowe) i umożliwia pozyskanie linków (bądź identyfikatorów) BN dla podanych danych.

1 miesiąc

450 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Dostęp do Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji

jednostka

cena netto

Wirtualne Laboratorium Transkrypcji to platforma działająca w ramach infrastruktury Dariah.lab w modelu SaaS, umożliwiająca tworzenie transkrypcji dla zeskanowanych dokumentów tekstowych. Transkrypcja może powstać w trybie półautomatycznym, przy wykorzystaniu technologii automatycznego rozpoznawania tekstu (OCR realizowany przez silnik Tesseract). WLT może działać w trybie społecznościowym, umożliwiając grupom użytkowników na wspólną pracę nad transkrypcjami. Platforma oferuje łatwy import dokumentów cyfrowych poprzez jej połączenie z interfejsami bibliotek i repozytoriów cyfrowych. Wypracowany tekst można pobrać w wielu formatach (pdf, hocr, ebook). Limit danych w ramach konta to 3000 MB.

1 rok

450 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Wdrożenie platformy transkrypcji danych

jednostka

cena netto

Usługa wdrożenia Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji - platformy umożliwiającej tworzenie transkrypcji dla zeskanowanych dokumentów tekstowych. Transkrypcja może powstać w trybie półautomatycznym, przy wykorzystaniu technologii automatycznego rozpoznawania tekstu (OCR realizowany przez silnik Tesseract). WLT może działać w trybie społecznościowym, umożliwiając grupom użytkowników wspólną pracę nad transkrypcjami. Platforma oferuje łatwy import dokumentów cyfrowych poprzez jej połączenie z interfejsami bibliotek i repozytoriów cyfrowych. Wypracowany tekst można pobrać w wielu formatach (pdf, hocr, ebook).

Pakiet podstawowy - uruchomienie i konfiguracja podstawowych komponentów WLT w standardowej szacie graficznej oraz dodanie wybranych elementów wyróżniających zamawiającego (np. logotyp, nazwa).

14 850 zł

Pakiet rozszerzony - obejmuje wdrożenie nowych funkcji zgodnie z ustaleniami z klientem lub dedykowanych zmian graficznych. Zakres zmian ograniczony jest uwzględnioną w cenniku liczbą godzin deweloperskich, ale może zostać rozszerzony po indywidualnej wycenie i uzgodnieniach z klientem. Skorzystanie z pakietu rozszerzonego wymaga wcześniejszego zakupu pakietu podstawowego.

24 750 zł

Helpdesk dla wdrożenia platformy transkrypcji danych - usługa pomocy technicznej dla wdrożenia klienta obejmująca pomoc w zmianie konfiguracji i odpowiedzi na pojawiające się pytania.

1 rok

3 550 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Rozpoznanie drukowanego tekstu (OCR) ze skanów lub zdjęć

jednostka

cena netto

Rozpoznawanie tekstu ze zdjęć lub skanów dokumentów drukowanych, poprzez utworzenie maszynowo interpretowalnego tekstu. Wynikowe dane mogą być w postaci tekstu lub tekstu uzupełnionego informacją o układzie (ulokowanie tekstu w kontekście skanu/zdjęcia), stylu i wielkości użytej czcionki (np. pogrubienie, kursywa), a także dekoratorach (np. podkreślenia). Tego rodzaju dane wyjściowe pozwalają na przeszukiwanie tekstu, a także na jego analizę pod kątem wykrywania określonych elementów dokumentu (np. nagłówki, przypisy).

100 stron A4

52,89 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Składowanie danych w DariahMediaHub

jednostka

cena netto

Usługa składowania danych w bezpiecznej i wysoce dostępnej przestrzeni z możliwością udostępnienia tych danych publicznie. Użytkownik za pomocą przeglądarki może umieścić online wybrane zasoby multimedialne (pliki graficzne, audio, wideo, 3D). Do dostępu do plików użytkownicy mogą wykorzystać dedykowany multimediom framework IIIF, zapewniając wysoką interoperacyjność dostępu do danych (dostępne dla plików graficznych audio, wideo). System tworzy wersję prezentacyjną plików użytkownika. Usługa eliminuje potrzebę zakupienia własnych serwerów, ponieważ dane mogą być przechowywane w bezpiecznej i wysokodostępnej chmurze dedykowanej instytucjom kultury.

Pakiet S - maksymalna przestrzeń składowania danych 10 GB.

1 rok

1 250 zł

Pakiet M - maksymalna przestrzeń składowania danych 200 GB.

1 rok

2 250 zł

Pakiet L - maksymalna przestrzeń składowania danych 1 TB.

1 rok

4 350 zł

Pakiet indywidualny - maksymalna przestrzeń składowania danych w tym pakiecie podlega indywidualnym ustaleniom. Koszt tej subskrypcji należy powiększyć o koszty zależne od wybranych parametrów storage, CPU i RAM.

1 rok

6 150 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Rozpoznawanie pisma odręcznego (HTR) ze skanów lub zdjęć

jednostka

cena netto

Rozpoznawanie tekstu ze zdjęć lub skanów dokumentów pisanych odręcznie, poprzez utworzenie maszynowo interpretowalnego tekstu Wynikowe dane mogą być w postaci tekstu lub tekstu uzupełnionego informacją o układzie (ulokowanie tekstu w kontekście skanu/zdjęcia). Usługa bazuje na otwartoźródłowym oprogramowaniu eScriptorium oraz KRAKEN. Na usługę składają się dwa komponenty: 1) trenowanie mechanizmów rozpoznawania pisma odręcznego na podstawie przygotowanego przez użytkownika zestawu danych uczących. Dane do uczenia modelu składają się z przykładowych zdjęć/skanów z zapisanym tekstem oraz cyfrowej reprezentacji tego tekstu, 2) właściwe rozpoznawanie tekstu pisma odręcznego z wykorzystaniem wyuczonego modelu. Rozpoznanie tekstu będzie również możliwe z wykorzystaniem wstępnie wyuczonego modelu - bez konieczności trenowania.

Współdzielenie modeli - model wytrenowany na podstawie danych dostarczonych przez użytkownika jest współdzielony pomiędzy użytkownikami. Może być przez nich wykorzystany do rozpoznania tekstu oraz pobrany (download) do wykorzystania we własnym zakresie.

3 miesiące

1 400 zł

Model na wyłączność - użytkownik zachowuje model wytrenowany na podstawie dostarczonych przez niego danych na wyłączność. Wykorzystanie tego modelu przez innych użytkonwików, jak również pobranie w celu wykorzystania we własnym zakresie, będzie możliwe jedynie za zgodą właściciela danych uczących.

3 miesiące

2 350 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Cyfrowe repozytorium w środowisku chmurowym

jednostka

cena netto

Utrzymanie repozytorium cyfrowego posadowionego w środowisku chmurowym z wykorzystaniem wskazanego systemu repozytoryjnego. Wspierane systemy repozytoryjne: Omeka, dLibra.

Pakiet S - wykorzystuje system Omeka 2.5 i pozwala na zamieszczenie do 50 000 obiektów, ale nie więcej niż 100 GB danych. Po przekroczeniu założonych limitów, koszt usługi ustalany jest indywidualnie

1 rok

5 500 zł

Pakiet M - wykorzystuje system dLibra 6 i pozwala na zamieszczenie do 250 000 obiektów, ale nie więcej niż 500 GB danych. Po przekroczeniu założonych limitów, koszt usługi ustalany jest indywidualnie. W ramach usługi zapewnione jest wsparcie e-mail, aktualizacja systemu do najnowszej wersji w ramach generacji 6 systemu dLibra, backup składowanych danych.

1 rok

10 600 zł

Pakiet L - wykorzystuje system dLibra 6 i pozwala na zamieszczenie do 500 000 obiektów, ale nie więcej niż 1000 GB danych. Po przekroczeniu założonych limitów, koszt usługi ustalany jest indywidualnie. W ramach usługi zapewnione jest wsparcie e-mail, aktualizacja systemu do najnowszej wersji w ramach generacji 6 systemu dLibra, backup składowanych danych.

1 rok

20 700 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Tworzenie wizualizacji 3D, 360 i VR w formie wirtualnych wycieczek po obiektach i przestrzeniach

jednostka

cena netto

Usługa opracowania wizualizacji na podstawie materiałów dostarczonych przez zamawiającego i/lub materiałów pozyskanych dzięki wykorzystaniu infrastruktury Dariah.lab w połączeniu z innymi usługami (np. skanowanie laserowe elementów krajobrazu) i jej udostępnienie przez stronę WWW na serwerach PCSS lub innych, wskazanych przez zamawiającego. Realizacja usługi wymaga przygotowania dostarczonych lub pozyskanych danych, odpowiednich konwersji, opracowania scenariusza wycieczki oraz opracowania aplikacji lub prezentacji w formie strony WWW. Na finalną cenę usługi składa się wiele zmiennych czynników ustalanych indywidualnie z zamawiającym, dlatego też wyliczona cena jest szacunkowa i obejmuje przykładowe usługi dodatkowe.

22 300 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Wdrożenie zestawu usług Dariah.lab Terms do obsługi słowników oraz ontologii

jednostka

cena netto

Wdrożenie dedykowanej platformy internetowej (oprogramowanie) obejmującej zestaw uslug do obsługi ontologii i slowników. Platforma składa się z modułów takich jak: IqVoc, Skosmos oraz repozytorium ontologii.

Wdrożenie i techniczne utrzymanie platformy - usługa obejmuje dostosowanie wyglądu dedykowanej instancji platformy (prace UX/UI, frontend) oraz niezbędne prace konfiguracyjne (wdrożenie, administracja), a także roczne wsparcie / konsultacje, przy czym maksymalna liczba godzin konsultacji w okresie trwania usługi to 12 godzin.

1 rok

40 714 zł

Utrzymanie techniczne zestawu usług Dariah.lab Terms (w trybie Software as s Service) - w skład usługi wchodzą godziny wsparcia / konsultacyjne, przy czym maksymalna liczba godzin konsultacji w okresie trwania usługi to 12 godzin.

1 rok

16 974 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Konwersja danych z formatów nietypowych do formatów popularnych

jednostka

cena netto

Usługa konwersji danych z formatów nietypowych do formatów popularnych. Możliwe konwersje do wykonania w ramach usługi: 1)z DjVu do PDF, JPG/IIIF lub TIFF, 2) JPG/TIFF do PDF.

Konwersja standardowa

2000 stron

800 zł

Konwersja niestandardowa - usługa obejmuje konsultacje oraz konwersję - wycena indywidualna. Składowe wyceny to godzina konsultacji i czas potrzebny na konwersje.

6 200 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Jednoznaczna identyfikacja danych

jednostka

cena netto

Usługa nadawania unikalnych identyfikatorów dla różnego typu danych w oparciu o platformę Handle.net. Identyfikatory tworzone przez usługę mogą być wykorzystywane do jednoznacznej identyfikacji tych obiektów w innych systemach, np. wikidata, repozytoria cyfrowe. Maksymalna liczba utworzonych lub utrzymywanych identyfikatorów to 2000.

1 rok

6 273 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Politechnika Wrocławska

Usługa semantycznej anotacji konceptów znajdujących się na obrazach 2D

jednostka

cena netto

Usługa umożliwiająca semantyczną anotację konceptów znajdujących się na obrazach 2D oraz ich prezentację, przeglądanie, wyszukiwanie oraz redystrybucję

Pakiet 10 manifestów/miesiąc - pozwala na wgranie do systemu 10 manifestów oraz dodanie dowolnej liczba anotacji dodawanych do pojedynczego manifestu, możliwość zapisu, edycji i usuwania anotacji, eksport i import obszaru roboczego, dostęp do globalnej wyszukiwarki anotacji, dowolna liczba redystrybucji manifestów.

10 manifestów / miesiąc

12 zł

Pakiet negocjowalny - pozwala na indywidualną konfigurację limitów i funkcji usługi dla poszczególnych klientów.

ustalana indywidualnie

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Usługa rzutowania danych tabelarycznych

jednostka

cena netto

Usług konwersji danych tabelarycznych w formacie CSV do formatu RDF z wykorzystaniem koncepcji „Tabular Data and Metadata on the Web” (https://www.w3.org/TR/tabular-data-model/). Podstawowe funkcje: tworzenie metadanych, opisujących znaczenie poszczególnych kolumn w tabeli, konwersja danych w formacie CSV do formatu JSON-LD/Turlte/RDF na podstawie utworzonych metadanych lub dostarczonych danych tabelarycznych wraz z metadanymi.

Pakiet 10 plików CSVW/miesiąc - pozwala na przetworzenie 10 plików CSVW oraz dodawanie adresu URL plików z danymi i metadanymi, wybór trybu konwersji, dowolna liczba zadań edycji metadanych, pobieranie/usuwanie plików metadanych.

10 plików / miesiąc

13 zł

Pakiet negocjowalny - pozwala na indywidualną konfigurację limitów i funkcji usługi dla poszczególnych klientów.

ustalana indywidualnie

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Usługa trwałego skracania URL/URI

jednostka

cena netto

Usługa skracania adresów URL umożliwiająca zmniejszenie długości adresu URL, aby był łatwiejszy do przekazania i udostępnienia, oraz monitorowania liczby kliknięć w udostępnione linki.

Pakiet 100 URL/miesiąc - pozwala na skrócenie 100 URL-i oraz dostęp do funkcji: podgląd bazowego URL-a, usuwanie URL-i, dostęp do statystyk kliknięć oraz możliwość ustawienia daty ważności URL-a.

100 URL / miesiąc

34 zł

Pakiet 500 URL/miesiąc - pozwala na skrócenie 500 URL-i oraz dostęp do funkcji: podgląd bazowego URL-a, usuwanie URL-i, dostęp do statystyk kliknięć, możliwość ustawienia daty ważności URL-a, możliwość określenia długości skracanego URL-a oraz personalizacja nazwy generowanego URL-a.

500 URL / miesiąc

168 zł

Pakiet negocjowalny - pozwala na indywidualną konfigurację limitów i funkcji usługi dla poszczególnych klientów.

ustalana indywidualnie

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Usługa uzupełniania metadanych plików

jednostka

cena netto

Usługa uzupełniania metadanych plików pozwala na dodanie lub modyfikację metadanych plików w formacie DublinCore. W ramach usługi realizowane są: pełna obsługa JSON-LD, częściowe wsparcie dla XML. Wspierane są następujące typy metadanych: EXIF, IPTC, XMP (częściowo), PDF. Użytkownik może przekazać pliki oraz metadane, a w ramach usługi otrzyma pliki uzupełnione o metadane.

plik

19 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Usługa pozyskiwania materiałów audiowizualnych wysokiej jakości

jednostka

cena netto

Usługa pozyskiwania wideo wysokiej jakości świadczona jest z wykorzystaniem zestawów wysokiej jakości nowoczesnego sprzętu. Zestaw wydajnej stacji roboczej i serwera na potrzeby transmisji i realizacji obejmuje komputer Mac Pro z akceleratorem oraz serwery, w tym GPU Supermicro. Przenośny zestaw do transmisji i realizacji wydarzeń obejmuje m.in.: cyfrowy mikser, kamery 4K (w tym kamera reporterska), interkom bezprzewodowy z zestawami nadajnik/odbiornik, łącze bezprzewodowe A/V z zasilaniem bateryjnym, rekorder dyskowy, stacje mikrofonowe oraz mikrofony kierunkowe. Sprzęt ten posłuży do świadczenia usług realizacji i obróbki materiałów (m.in. z wydarzeń) przy współpracy z Działem Mediów i Telewizją STYK PWr.

1 h

200 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Uniwersytet Adama Mickiewicza

Digitalizacja nagrań analogowych

jednostka

cena netto

Usługa digitalizacji nagrań z nośników analogowych (np. kasety, płyty, taśmy szpulowe) i opracowanie uzyskanych plików cyfrowych. Koszty liczone są za każdą rozpoczętą godzinę nagrania.

1 h audio

450 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Wdrożenie repozytorium cyfrowego dla archiwalnych zbiorów fotograficznych i etnomuzykologicznych

jednostka

cena netto

Usługa wdrożenia repozytorium obejmuje instalację oprogramowania wraz z podstawowym dostosowaniem graficznym repozytorium, pakiet szkoleń oraz roczną podstawową asystą techniczną. Część prac, związanych z implementacją repozytorium wykonuje firma QBota jako podwykonawca UAM. Koszty firmy zewnętrznej są każdorazowo ustalane.

Podstawowe wdrożenie repozytorium

23 500 zł

Dedykowane wdrożenie repozytorium - usługa obejmuje dodatkowo przeprowadzenie analizy wymagań w zakresie dedykowanych rozwiązań oraz implementację właściwych funkcji.

14 300 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Analiza jakości komunikacji dla jednej osoby, pary osób lub grupy/zespołu

jednostka

cena netto

Multimodalna analiza jakości komunikacji

Analiza jakości komunikacji w monologu lub w dialogu

8 850 zł

Analiza jakości komunikacji dla grupy/zespołu

36 750 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Charakterystyka gestykulacji

jednostka

cena netto

Charakterystyka gestykulacji jednej osoby na podstawie dostarczonego materiału wideo

30 min

8 700 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Charakterystyka prozodii

jednostka

cena netto

Charakterystyka prozodii jednego mówcy na podstawie nagrań

1 h

7 200 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Charakterystyka ruchu i gestykulacji (na bazie mocap)

jednostka

cena netto

Analiza ruchu (w tym gestykulacji) danej osoby z wykorzystaniem systemu motion capture

8 750 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Edycja nagrań fonii, wideo

jednostka

cena netto

Edycja nagrań obejmująca normalizację i montaż sygnału

Podstawowa edycja nagrania fonii

1 h

1 850 zł

Podstawowa edycja nagrania wideo (podstawowy montaż i korekcja barwna)

1 h

4 600 zł

Zaawansowana edycja nagrań fonii (na dostarczonych plikach)

1 h

2 300 zł

Zaawansowana edycja nagrań wideo (na dostarczonym materiale), w tym konwersja, montaż, korekcja barwna

1 h

2 750 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Projekt korpusu języka mówionego

jednostka

cena netto

Projekt korpusu języka mówionego: opracowanie konceptualne i techniczne, wraz ze specyfikacją

7 500 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Projekt korpusu multimodalnego (fonia i wizja)

jednostka

cena netto

Projekt korpusu języka multimodalnego: opracowanie konceptualne i techniczne, wraz ze specyfikacją

9 600 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Przygotowanie korpusu nagrań fonii

jednostka

cena netto

Przygotowanie korpusu nagrań fonii: koncepcja, specyfikacja, rejestracja, anotacja

1 h

20 400 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Rejestracja ruchów ciała systemem motion capture

jednostka

cena netto

Rejestracja ruchów ciała w trakcie wypowiedzi lub czynności komunikacyjnych

15 min

3 900 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Rejestracja wypowiedzi (fonia, wizja, ruch)

jednostka

cena netto

Rejestracja wypowiedzi w warunkach laboratoryjnych lub terenowych

Rejestracja wypowiedzi mówionej (fonia)

1 h

1 600 zł

Rejestracja wypowiedzi (fonia i wizja)

1 h

3 600 zł

Rejestracja wypowiedzi (fonia, wizja, ruch - motion picture)

1 h

3 050 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

DeepKarto PRO - dostarczanie interaktywnych serwisów mapowych

jednostka

cena netto

Portal umożliwiający za pośrednictwem przeglądarki internetowej utworzenie dedykowanych interaktywnych serwisów mapowych z funkcjami analizy danych, posadowionego w środowisku chmurowym. Platforma udostępnia następujące funkcjonalności: wyszukiwanie i przeglądanie danych, analiza danych (zakres do uzgodnienia), łączenie zasobów (integrację danych z różnych źródeł), udostępnianie danych (m.in serwisy OGC). Usługa obejmuje dostosowanie layoutu platformy (prace projektowe), obróbkę danych (Specjalista GIS), niezbędne prace konfiguracyjne (wdrożenie, administracja), a także support dla klienta.

1 rok

40 450 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Fotografia lotnicza lub fotogrametria z użyciem wielowirnikowego systemu bezzałogowego statku powietrznego (drona)

jednostka

cena netto

Wykonanie nalotów w celu przygotowania zdjęć lotniczych na potrzeby wytworzenia fotogrametrycznych modeli 3D oraz ich pochodnych (w tym ortofotomap i numerycznych modeli pokrycia terenu). Zdjęcia, modele i ich pochodne służyć mogą w celach prezentacyjnych, promocyjnych, analitycznych, inspekcyjnych, ewidencyjnych itp. Usługa obejmować może elementy krajobrazu, stanowiska archeologiczne, budynki (w tym zabytki), duże obszary terenu. Usługa wykonywana jest za pomocą systemu bezzałogowego statku powietrznego (DJI Matrice 300 RTK) z pełnoklatkową kamerą światła widzialnego o matrycy 45MPx i obiektywem stałoogniskowym (35 mm - DJI Zenmuse P1). Zdjęciom, modelom i ich pochodnym nadawane są georeferencje. Usługa wykonywana może być w miejscach, w których dozwolone są loty SBSP. Usługa wymaga transportu urządzeń do miejsca docelowego oraz wiąże się z przetwarzaniem pozyskanych danych do finalnych formatów (łączenie zdjęć i wytworzeniem chmury punktów, siatki mesh i tekstur, konwersja, udostępnienie).


Wycena obejmuje 4 naloty (około 30-40 minut) wykonane w odległości do 200 km od siedziby UMCS, bez potrzeby zaangażowania obserwatora/obserwatorów. Obszar objęty nalotami uzależniony jest od oczekiwanej jakości danych i specyfiki miejsca.

3 950 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Przygotowanie fotogrametrycznego modelu 3D dowolnych obiektów

jednostka

cena netto

Tworzenie modeli 3D metodą fotogrametryczną wymaga wykonania sesji zdjęciowej dla obiektu, który ma być modelowany, w przypadku przenośnych obiektów jest ona wykonywana w studio fotograficznym, w przypadku większych i nieruchomych na miejscu, w takim przypadku istotny jest dostęp ze wszystkich stron. W przypadku dojazdu do miejsca wykonywania dokumentacji fotograficznej do usługi należy doliczyć takie koszty, jednak koszty dostępu do infrastruktury (studia fotograficznego) są niższe. Modele fotogrametryczne traktować należy jako uzupełnienie oferty innych technologii skanowania (skanowanie laserowe, światło strukturalne) i wykonywać należy je w sytuacjach gdy inne metody są niedostępne. Skany wykorzystywane mogą być w rozmaitych dziedzinach, od kontroli jakości, inżynierii odwrotnej, przez grafikę, gry komputerowe i sztukę do wykonywania cyfrowych kopii zabytków, w przypadku których technologia fotogrametrii jest bezpieczna.
Usługa może być wykonywana w siedzibie UMCS lub poza nią (również poza budynkami), w takim przypadku doliczyć należy koszty transport do miejsca docelowego. Usługa wiąże się z przetwarzaniem pozyskanych danych do finalnych formatów (łączenie zdjęć i wytworzeniem chmury punktów, siatki mesh i tekstur, konwersja, udostępnienie).


Wycena obejmuje usługę wykonywaną w siedzibie UMCS (bez kosztów transportu), tempo skanowania uzależnione jest o wymiarów i kształtu skanowanych obiektów (konieczne może być wykonanie kilku skanów jednego obiektu). Poza skanami zamawiający otrzymuje również dokumentacje graficzną wytworzoną na potrzeby skanowania.

3 250 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Badania geofizyczne metodą magnetyczną z użyciem ręcznego magnetometru transdukturowego

jednostka

cena netto

Wykonanie prospekcji z użyciem dwusensorowego gradiometr/magnetometr transdukturowego Bartington Grad601-2 w oparciu o siatkę co 1 m lub 0,5 m i pomiarach co 0,125 m. Oferta badań skierowana jest głównie do archeologów, metoda nastawiona jest na badania na terenach otwartych (pola, łąki), nie zindustrializowanych i pozwala lokalizować anomalie i interpretować je pod kontem lokalizacji i rozpoznania stanowisk archeologicznych. W przypadku badań w terenach leśnych do ceny należy doliczyć 50%, z dodatkowym zastrzeżeniem, że siatka pomiarów może nie być tak gęsta. Szacowana powierzchnia badań to 1 ha dziennie. Usługa wymaga transportu urządzeń do miejsca docelowego oraz wiąże się z przetwarzaniem pozyskanych danych do finalnych formatów (łączenie i filtrowanie danych, georeferencjonowanie, wizualizacja , konwersja, udostępnienie).


Wycena obejmuje badania na obszarze około 1 ha, wykonane w odległości do 200 km od siedziby UMCS. W przypadku pomiarów w ramach badań archeologicznych zlecający występuje o pozwolenia na badania do odpowiedniego WUOZ lub przekazuje zgodę właściciela terenu na przeprowadzenie badań, w takim przypadku termin realizacji zlecenia musi uwzględniać okres wymagany na uzyskanie pozwolenia na badania archeologiczne (co najmniej 1,5 miesiąca) i koszty z nim związane.

2 950 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Badania geofizyczne metodą georadarową

jednostka

cena netto

Wykonanie prospekcji z użyciem wielokanałowego georadaru IDS Stream-C posiadającego 34 anteny o środkowej centralnej częstotliwości 600 MHz w dwóch polaryzacjach (HH i VV), pozwala pokryć teren siatką pomiarów co 4 cm w dwóch kierunkach, umożliwia to stworzenie tomografii georadarowej do głębokości 3,2 metra. Specyfikacja urządzenia daje możliwość wykonywania badań w tempie 0,25 do 1 ha dziennie w różnych warunkach, jednak głównie na średnich i dużych przestrzeniach, pomiarą nadawane są georefrencje już podczas prospekcji (o ile w badanym miejscu jest dostęp do mobilnego internetu oraz sieci poprawek RTK). Urządzenie pozwala lokalizować relikty archeologiczne i architektoniczne, pustki i nieciągłości warstw naturalnych, współczesne systemy rur itp. Usługa wymaga transportu urządzeń do miejsca docelowego oraz wiąże się z przetwarzaniem pozyskanych danych do finalnych formatów (łączenie i filtrowanie danych, wizualizacja, ewentyualne nadawanie georefeerencji, konwersja, udostępnienie).


Wycena obejmuje badania wykonane w odległości do 200 km od siedziby UMCS. W przypadku pomiarów w ramach badań archeologicznych zlecający występuje o pozwolenia na badania do odpowiedniego WUOZ lub przekazuje zgodę właściciela terenu na przeprowadzenie badań, w takim przypadku termin realizacji zlecenia musi uwzględniać okres wymagany na uzyskanie pozwolenia na badania archeologiczne (co najmniej 1,5 miesiąca) i koszty z nim związane.

6 750 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Skanowanie laserowe (LiDAR) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego (drona)

jednostka

cena netto

Wykonanie nalotów w celu skanowania terenu z użyciem kamery LiDAR pozwalającej na przygotowanie barwnej chmury punktów o gęstości od kilkuset do kilku tysięcy punktów na m2 i rejestrację do 3 odbić. Dane te służą do stworzenie precyzyjnego numerycnego modelu terenu (Digital Elevation Model). Chmura punktów i jej pochodne służyć mogą w celach prezentacyjnych, promocyjnych, analitycznych, inspekcyjnych, ewidencyjnych. Usługa obejmować może elementy krajobrazu, stanowiska archeologiczne, budynki (w tym zabytki), duże obszary terenu. Wykonywana jest za pomocą systemu bezzałogowego statku powietrznego (DJI Matrice 300 RTK) z kamerą LiDAR (DJI Zenmuse L1). Chmurze punktów oraz jej pochodnym nadawane są georeferencje. Wykonywana może być w miejscach, w których dozwolone są loty SBSP. Usługa wymaga transportu urządzeń do miejsca docelowego oraz wiąże się z przetwarzaniem pozyskanych danych do finalnych formatów (łączenie danych z wielu nalotów, wstępne opracowanie chmury punktów i jej klasyfikacja, konwersja, udostępnienie).


Wycena obejmuje 4 naloty (około 30-40 minut) wykonane w odległości do 200 km od siedziby UMCS, bez potrzeby zaangażowania obserwatora/obserwatorów. Obszar objęty nalotami uzależniony jest od oczekiwanej jakości danych i specyfiki miejsca.

6 200 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Skanowanie 3D małych i średnich obiektów metodą światła strukturalnego

jednostka

cena netto

Wykonanie skanowania 3D małych i średnich obiektów metodą światła strukturalnego z użyciem skanera Artec Space Spider o potwierdzonej certyfikatem metrologicznym rozdzielczości 3D do 0,1 mm i dokładności punktu 3D do 0,05 mm oraz nałożenie tekstur generowanych na podstawie zdjęć ze zintegrowanej kamery RGB. Istnieje również możliwość skanowania dużych przedmiotów, przy większym nakładzie czasu (o ile osoba skanująca będzie mogła wykonać pomiary całego obiektu, może to wiązać się z dodatkowymi kosztami, np. wynajęcie podnośnika koszowego) i błędzie do 0,3 mm/m, jak też nakładania tekstur generowanych w oparciu o fotografie wykonane innymi urządzeniami (również dostarczonym przez zamawiającego), co zwiększa nakład pracy.

Skany wykorzystywane mogą być w rozmaitych dziedzinach, od kontroli jakości, inżynierii odwrotnej, przez grafikę, gry komputerowe i sztukę do wykonywania cyfrowych kopii zabytków, w przypadku których technologia światła strukturalnego jest bezpieczna. Usługa może być wykonywana w siedzibie UMCS lub poza nią (również poza budynkami), w takim przypadku doliczyć należy koszty transport do miejsca docelowego. Usługa wiąże się z przetwarzaniem pozyskanych danych do finalnych formatów (łączenie skanów, wstępna obróbka, teksturowanie, wizualizacja , konwersja, udostępnienie).


Wycena obejmuje usługę wykonywaną w siedzibie UMCS (bez kosztów transportu), tempo skanowania uzależnione jest o wymiarów i kształtu skanowanych obiektów (konieczne może być wykonanie kilku skanów jednego obiektu), przyjąć można, że przeciętnie jest to 10-20 obiektów dziennie.

2 350 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Skanowanie dokumentów, zdjęć i materiałów archiwalnych w standardowych formatach

jednostka

cena netto

Skanery 2D pracujące w standardowych formatach, do A4 i do A3, pozwalają na tworzenie cyfrowych kopii różnych dokumentów. Dobór urządzenia uzależniony jest od pożądanej jakości oraz tempa skanowania. Możliwe jest skanowanie bezdotykowe różnego typu materiałów archiwalnych. Usługa może być wykonana zarówno w siedzibie UMCS, jak i poza nią (w takim przypadku należy doliczyć koszty transportu). Nie obejmuje ona zaawansowanej obróbki graficznej plików.

1 dzień (8h)

900 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Skanowanie wielkoformatowe

jednostka

cena netto

Wielkoformatowe skanowanie 2D może być wykonywane z użyciem jednego z dwóch urządzeń ROWE Scan 850i 55’’ lub ROWE Scan 850i 44’’ HA. Pozwalają one skanować rozmaite dokumenty, których nie można digitalizować w całości za pomocą innych, mniejszych skanerów. Pamiętać należy, że są to urządzenia rolkowe, tak więc podczas procesu skanowania dokumenty są przesuwne fizycznie przez rolki, należy na to zwracać uwagę w przypadku dokumentów archiwalnych. Urządzenie o szerokości 55” pozwala skanować dokumenty, których węższy bok ma nawet 1606 mm (obszar skanowany to 1397 mm), zaś grubość to mniej niż 2 mm. Z kolej mniejszy ze skanerów może kopiować dokumenty o szerokości 1204 (obszar skanowania to 1118 mm), jednak jego supermocą jest ruchoma pokrywa, dzięki której można skanować dokumenty nawet na nośniku o grubości 30 mm. Dzięki zastosowanym w tych urządzeniach technologiom możliwe jest wykonywanie skanów o parametrach nieodbiegających od skanerów standardowych formatów, zarówno czarno-białych, jak i kolorowych. Są one bardzo szybkie, teoretyczna (nieuwzględniająca konieczności przygotowania dokumentów) prędkość skanów w trybie 200 dpi turbo to dla dokumentów czarno-białe 23 m/min; kolor 12 m/min.

1 dzień (8h)

1 150 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Sesja fotograficzna w studiu

jednostka

cena netto

Usługa wykonania sesji zdjęciowych dowolnych obiektów, od fotografii detali w skali makro, po przedmioty o kubaturze około 2m3. Studio wyposażone jest w pełnoklatkowy aparat o matrycy 30,4 MPx Canon D5 Mark IV wraz ze zmienno- i stałoogniskowymi obiektywami oraz profesjonalne oświetlenie pozwala uzyskać wysokiej jakości efekt. Studio zaprojektowane jest z myślą o dokumentacji zabytków archeologicznych, jednak wykonywać w nim można dowolne sesje fotograficzne. Usługa wykonywana jest jedynie w siedzibie UMCS, nie obejmuje ona graficznej obróbki obrazów.

1 dzień (8h)

2 000 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Rejestracja za pomocą systemu 'presenter tracking system'

jednostka

cena netto

Usługa rejestracji za pomocą systemu pozwalającego na podążanie za mówcą w trakcie wypowiedzi ustnej (presenter tracking system). Rejestracja zostaje dokonana za pomocą obrotowej kamery Sony SRG-X120BC/WC wspomaganej urządzeniem do analizy brzegowej Edge Analytics Appliance REA-C1000. Sprzęt umożliwia wykonanie wysokiej jakości dynamicznego nagrania interkacji ustnych w środowisku instytucjonalnym. Usługa może być wykonywana w siedzibie UMCS lub poza nią (również poza budynkami), w takim przypadku doliczyć należy koszty transport do miejsca docelowego.


Wycena obejmuje usługę wykonywaną w siedzibie UMCS (bez kosztów transportu).

1 dzień (8h)

2 350 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Uniwersytet Wrocławski

Stworzenie korpusu równoległego do zastosowań translatorskich

jednostka

cena netto

Usługa obejmuje stworzenie korpusu równoległego dla wybranej pary języków polskiego, niemieckiego, duńskiego, angielskiego i implementację tych danych w usłudze PaMuCo (lub innej do uzgodnienia) bez skanowania.

50 stron (1800 znaków na stronę)

10 800 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Anotacja emotywna tekstu

jednostka

cena netto

Usługa obejmuje anotację emotywną tekstu wg systemu 7 emocji podstawowych w skali od 0 do 5 oraz 3 poziomów wydźwięku w skali binarnej na zadanym materiale tekstowym w postaci cyfrowej. Usługa dla języka polskiego, niemieckiego i duńskiego, wykonywana przez 3 anotatorów. Wynik jest dostarczany w postaci arkusza Excel (format .XLS lub .CSV).

10 000 wyrazów

9 950 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Anotacja emotywna ścieżki filmowej

jednostka

cena netto

Usługa obejmuje oznaczenie emocji w ścieżce filmowej wg systemu 7 emocji podstawowych w skali od 0 do 5 oraz 3 poziomów wydźwięku w skali binarnej na zadanym materiale filmowym w postaci cyfrowej. Usługa dla języka polskiego, niemieckiego i duńskiego, wykonywana przez 3 anotatorów. Wynik jest dostarczany w postaci pliku programu ELAN.

1h nagrania

8 050 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI

Stworzenie tezaurusa dziedzinowego

jednostka

cena netto

Usługa obejmuje stworzenie tezaurusa dziedzinowego w środowisku SKOS o objętości przeliczeniowej 100 terminów głównych na podstawie zadanego korpusu tekstów (np. literatura fachowa).

100 terminów

11 150 zł

ZWIŃ OPIS USŁUGI
FE logotype RP logotype EU logotype