Aktualność

Dariah.lab Poland – Together for Cultural Heritage

6 czerwca, 2023

Wzorem poprzednich lat,  projekt DARIAH-PL zostanie zaprezentowany na konferencji DARIAH Annual Event. W tym roku wydarzenie to będzie miało miejsce w Budapeszcie w dniach 6 – 9 czerwca 2023. Temat przewodni: „Cultural Heritage Data as Humanities Research Data?”

Projektowi poświęcona będzie cała sesja zatytułowana „Dariah.lab Poland – Together for Cultural Heritage”, zaplanowana na 8 czerwca na godz. 16:00. Sesja  będzie się składać z trzech części.

1. Nieinwazyjne technologie odkrywania dziedzictwa kulturowego

Podejście Dariah.lab do budowania infrastruktury pozyskiwania danych źródłowych, tworzenia sieci lokalnych centrów kompetencji i mobilnych laboratoriów, przechowywania i udostępniania danych. Na przykładach interdyscyplinarnych projektów pokażemy zastosowanie nowoczesnej infrastruktury sprzętowej w dziedzinach tradycyjnie nie kojarzonych z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu, takich jak historia, archeologia, etnologia czy nauki literackie, językoznawcze itp.

2. Od wyszukiwania informacji o muzyce do neuronauki dźwięku

Muzyka jest istotną częścią ludzkiej kultury i tradycji. Dariah.lab zapewnia infrastrukturę komputerową wspierającą badania (etno)muzykologów w zakresie transkrypcji muzyki, analizy barwy dźwięku czy interaktywnej digitalizacji dokumentów nutowych. Pokażemy przykłady infrastruktury, a także metody i narzędzia do badania percepcji dźwięku przez ludzi, np. przewodnictwo skóry, HRV lub EEG.

3. Harmonizacja dziedzictwa kulturowego: słowniki, jakość danych i Linked Open Data

W jaki sposób zespół Dariah.lab pracuje nad harmonizacją polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez opracowywanie przepływów pracy do przetwarzania zasobów tekstowych (segmentacja, ekstrakcja), poprawę semantycznej interoperacyjności słowników i wspieranie lepszej organizacji baz wiedzy głównych polskich dostawców.

Serdecznie zapraszamy na prezentację.

FE logotype RP logotype EU logotype