Aktualność

Spotkanie Laboratorium źródeł w Instytucie Sztuki PAN

20 lutego, 2023

1 lutego 2023 r. w siedzibie Instytutu Sztuki PAN w Warszawie odbyło się spotkanie Laboratorium źródeł  poświęcone narzędziom i usługom tworzonym przez zespoły Instytutu. W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy laboratorium: Maciej Głowiak i Dominik Purchała. Ze strony Instytutu stan realizacji projektu DARIAH-PL oraz dokonane zakupy infrastruktury zaprezentowały dr Dorota Piramidowicz i dr Agata Lipczik.

Dr Jacek Jackowski przedstawił MobiLab – mobilne laboratorium dźwięku i obrazu, które pozwoli na rejestrację wydarzeń artystycznych i pozyskiwanie regionalnych materiałów dźwiękowych w ramach kulturoznawczych i etnomuzykologicznych badań terenowych na obszarze całej Polski. Na  wyposażenie MobiLab składają się wysokiej klasy mikrofony różnych typów, kamery, rekordery, dyski, kompletne okablowanie, oraz komputer z oprogramowaniem do rekonstrukcji i masteringu nagrań dźwiękowych. MobiLab ruszyło już w teren z końcem 2022 r.

Maciej Królikowski, Magdalena Bill-Kunce oraz Anna Rutkowska podczas nagrań Andrzeja Klejzerowicza – legacza z Ciechanowca, fot. Piotr Jamski, Winna-Poświętna 09-12-2022

W Laboratorium źródeł Instytut Sztuki udostępni również dwa cenne zasoby.

„Katalog Zabytków Sztuki w Polsce”, zaprezentowany przez dr Marcina Zglińskiego, obejmie wersje cyfrowe ok. 200 tomów publikowanej od 1951 serii wydawniczej. Opiera się ona na inwentaryzacji wszystkich zabytków sztuki poza zbiorami muzealnymi i prywatnymi (architektury i wyposażenia ruchomego) i stanowi formę pośrednią między szczegółowym inwentarzem topograficznym, a katalogiem. Tworzone repozytorium umożliwi przeszukiwanie zdigitalizowanego i zweryfikowanego zasobu obejmującego wszystkie opublikowane tomy.

„Unikatowe materiały wizualne do badań dziedzictwa kulturowego Judaizmu w dawnej RP„, które przedstawił dr Piotr Lasek, to zbiór materiałów będących świadectwem obecności Żydów w Polsce. Obejmuje on dokumentację fotograficzną oraz rysunkową, powstałą przed II wojną światową, wytworzoną przez polskie organizacje i instytucje zajmujące się ochroną oraz inwentaryzacją zabytków sztuki (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, Wydział Zabytków Towarzystwa Straży Kresowej, Centralne Biuro Inwentaryzacji Zabytków Sztuki, urzędy okręgowych konserwatorów zabytków). Całość zasobu zostanie zdigitalizowana, a uzyskane cyfrowe wersje zapisu umieszczone w repozytorium dokumentacji naukowej, dostępnym on-line.

FE logotype RP logotype EU logotype