Aktualność

Spotkanie grup roboczych Laboratorium źródeł na UAM

8 grudnia, 2022

30 listopada 2022 roku w siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się spotkanie grup roboczych wchodzących w skład Laboratorium źródeł projektu DARIAH-PL. Podczas spotkania zespoły uniwersyteckie koordynowane przez prof. ucz. dr hab. Katarzynę Klessę prezentowały powstałe w ramach projektu laboratoria i opowiadały o organizacji oraz postępie prac.

Prof. ucz. dr hab. Maciej Karpiński oraz dr hab. Ewa Jarmołowicz-Nowikow z Zakładu Komunikacji Multimodalnej zaprezentowali – tuż przed jego oficjalną inauguracją – Laboratorium Dariah.lab MULTICO. Laboratorium powstało przede wszystkim, choć nie tylko, w celu stworzenia korpusu multimodalnego MultiCo, który ma zawierać zapis audiowizualny z mediów publicznych i ze studyjnych sesji nagraniowych wraz z synchroniczną transkrypcją warstwy werbalnej wypowiedzi i jej własnościami prozodycznymi, anotacją gestykulacji i mimiki oraz odpowiednimi metadanymi.

Dr Kamila Kłudkiewicz omówiła prace związane z tworzonym Archiwum Audiowizualnym Wydziału Nauk o Sztuce, stanowiącym bazę skanów dokumentów, fotografii, grafik oraz nagrań dźwiękowych, która w formie serwisu internetowego dostępna będzie dla użytkowników infrastruktury konsorcjum DARIAH-PL.

Ostatnim laboratorium, zaprezentowanym przez prof. ucz. dr hab. Piotra Podlipniaka z Instytutu Muzykologii, była znajdująca się w budynku Wydziału Historii UAM na kampusie Morasko, infrastruktura do badań percepcji muzyki, mowy i gestu wraz z zestawem archiwalnych danych muzycznych oraz procedury ich pozyskiwania.

W spotkaniu uczestniczyli również koordynatorzy Laboratorium źródeł: Dominik Purchała z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW oraz Maciej Głowiak z PCSS.

FE logotype RP logotype EU logotype