Aktualność

Spotkanie inaugurujące projekt

4 lutego, 2021

Ze względu na panującą sytuację pandemiczną spotkanie inaugurujące projekt odbyło w trybie zdalnym z udziałem przedstawicieli wszystkich instytucji realizujących projekt.

Spotkanie poświęcone było omówieniu zasad organizacji pracy w projekcie oraz sprawom formalnym, finansowym i administracyjnym. Przedstawione zostały informacje dotyczące planowanych zakupów aparatury i licencji. Koordynatorzy laboratoriów zaprezentowali informacje o poszczególnych laboratoriach w zakresie planowanych prac oraz zagadnień związanych z wytwarzaniem Wartości Niematerialnych i Prawnych. Przedstawione zostały również wykonane i planowane prace na materiałami promocyjnymi dla projektu.

FE logotype RP logotype EU logotype