Aktualność

Przyznanie finansowania

1 stycznia, 2021

Projekt DARIAH.PL uzyskał finansowanie na budowę infrastruktury wpisanej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.2 4/4.2/2020.

Celem programu „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

Realizacja projektu rozpoczęła się z początkiem roku 2021 i potrwa 3 lata. Wartość projektu wynosi 129 496 338,76 PLN, w tym wkład z Funduszy Europejskich wynosi 99 800 000 PLN.

FE logotype RP logotype EU logotype