Open seminar “Season for Digital Humanities”

Presentation by Poznan-based partners of DARIAH-PL project: AMU, PUT, IBL PAS and PSNC

Poznań, November 21-22, 2023

The goal of “Season for Digital Humanities” seminar  is to present Dariah.lab infrastructure as a result of “DARIAH-PL – Digital Research Infrastructure for the Humanities and Arts” project. All Poznan-based partners of the project’s consortium – Adam Mickiewicz University, Poznan University of Technology, Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences and the Poznan Supercomputing and Networking Center – will present results of their work.   Since the project also provides resources and tools specifically related to the Wielkopolska region, the presentation will include instances of such resources,  for example a unique digital repository of the Kaliszanin  newspaper, acquired from the archives of the Russian censorship at the Library in St Petersburg, archival ethnomusicological  recordings from fieldwork in the region, or digital documentation of the palace in Turew.

Collegium Minus AMU (photo K. Duda)
IBL PAS, Wieniawskiego 17/19 (photo M. Woźniak)
PUT Lecture Center
CBPIO – PSNC headquarters

The invitation to the seminar is addressed to the entire academic community associated with the humanities in its broadest sense and the development of technologies for the humanities, as well as music librarians, archivists, lyricists, translators, students, learners, enthusiasts of new technologies and digital humanities, the community of the city of Poznan and the surrounding area.

The seminar will include a lecture part, as well as demonstrations of Dariah.lab laboratories at the UAM, PUT, IBL PAS and PSNC. All presentations will be delivered in Polish.

Seminar agenda

November 21, 2023

09:00 – 15:00 Dariah.lab presentation in Collegium Minus, ul Wieniawskiego 1, Lubrański Auditorium

08:00 – 09:00 Registration
09:00 – 09:10 Welcome and introduction
09:10 – 09:20 Dariah.lab – Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities
09:20 – 11:00 Six DARIAH-PL infrastructure modules at AMU
11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 12:15 MusicPUT – Dariah.lab internet tools for musicological research at the Poznan University of Technology
12:15 – 12:45 Tools and resources for cultural and literary research – IBL PAN portfolio
12:45 – 13:15 Coffee break
13:15 – 13:45 Digitisation of cultural assets, their visualisation and presentation – PSNC services
13:45 – 14:00 Practical information on the use of Dariah.lab infrastructure
14:00 – 15:00 Summary and discussion
15:00 – 16:30 Dinner

November 22, 2023

09:00 – 14:00 Dariah.lab laboratories demonstrations in various locations, assembly times. 09:00, 10:30 and 12:00

Adama Mickiewicza University

 • MULTICO rejestracja komunikacji multimodalnej: audio, wideo, ruch w komunikacji – Collegium Novum, Al. Niepodległości 4
 • HANOI – inteligentne skanowanie i analiza notatek ręcznych tłumaczy – Collegium Heliodori Święcicki ul. Grunwaldzka 6
 • LINGUOMUSA – narzędzia analizy muzyki, mowy i gestu – Collegium Historicum, Kampus Morasko, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
 • Archiwum Audiowizualne Wydziału Nauk o Sztuce – Collegium Historicum, Kampus Morasko, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

Institute of Literary Research PAS – ul. Wieniawskiego 17/19

 • Poprawa jakości danych i publikacji humanistycznych (standardy FAIR)
 • Tworzenie międzynarodowych zasobów bibliograficznych dla badań literackich
 • Organizacja danych o kulturze
 • Narzędzia analizy danych literackich

Poznan University of Technolog – Centrum Wykładowe ul. Piotrowo 2

 • ScoreScribe – automatyczna transkrypcja jednogłosowych nagrań audio do postaci nutowej i formatów odczytywalnych maszynowo: MIDI, MusicXML, MEI, abc
 • Timbra – parametryzacja, wizualizacja i porównanie barwy dźwięku
 • OMRAT – automatyczna anotacja dokumentów nutowych, rozpoznawanie zapisu nutowego wykorzystujące głębokie sieci neuronowe
 • GOST – automatyczne generowanie ścieżki muzycznej dla gier komputerowych
 • MEIconvert – narzędzie konwersji plików zapisów muzycznych

Poznan Supercomputing and Networking Center – CBPIO ul. Jana Pawła II 10

 • Modelowanie 3D zabytkowych obiektów
 • Fotografia cyfrowa wysokiej jakości i jej zastosowanie do dokumentacji zabytków
 • Systemy digitalizacji dokumentów
 • Nowoczesne techniki rejestracji obrazu i dźwięku (HD/4K/8K, VR/360°, stereoskopia 3D)

Detailed agenda (pdf) in Polish

Registration

Number of  participants registered for the event has already reached the limit set based on the number of seats available in the seminar room. We invite you to follow the live broadcast of the seminar, on November 21, starting at 9 am.

Transmission

Dariah.lab presentation will be transmitted live on Faculty of Modern Languages and Literature YouTube channel.

FE logotype RP logotype EU logotype