Aktualność

Cyfrowa dokumentacja Pałacu w Turwi 

21 sierpnia, 2023

Sprzęt do fotografii cyfrowej wysokiej jakości zakupiony w ramach projektu znalazł już pierwsze zastosowanie. Przy jego użyciu ekipa Działu Nowych Mediów PCSS sporządziła cyfrową dokumentację barokowego  pałacu w Turwi – dawnej siedziby rodu Chłapowskich,  którego właścicielem jest obecnie Instytut Chemii Bioorganicznej PAN.  

Kompleks zlokalizowany w Turwi w gminie Kościan, obejmuje oprócz zabytkowego pałacu, również kaplicę i park. Niegdyś był to modelowy majątek rodu Chłapowskich i kolebka nowych idei związanych z pracą organiczną.  ICHB PAN opracowuje obecnie koncepcję wykorzystania przestrzeni pałacowo-parkowej jako rezydencji artystyczno-badawczej.

Cyfrowa dokumentacja pałacu obejmuje zdjęcia kilkudziesięciu pomieszczeń pałacowych, wykonane zarówno w ciągu dnia ze światłem naturalnym, jak i w nocy ze światłem sztucznym, modele fotogrametryczne kilkunastu dzieł sztuki zlokalizowanych na terenie pałacu oraz skany kart inwentarzowych. W sumie, prace dokumentacyjne zaowocowały zbiorem kilkuset zdjęć.

Trójwymiarowe modele fotogrametryczne tworzone na podstawie zdjęć dokładnie odzwierciedlają teksturę modelowanych obiektów. Fotogrametria umożliwia więc odtworzenie rzeczywistości w przestrzeni wirtualnej. Wytworzona dokumentacja posłuży do wygenerowania wizualizacji pałacu i kaplicy oraz udostępnienia ich w formie wirtualnych wycieczek.

Realizacja dokumentacji pałacu w Turwi umożliwiła przetestowanie zakupionego sprzętu i wzorników oraz opracowanie dobrych praktyk. Jej wyniki będą stanowić wsparcie w planowaniu dalszego wykorzystania obiektu.

Warto podkreślić, że oferowana w ramach Dariah.lab usługa fotografii cyfrowej, umożliwia uzyskanie cyfrowej dokumentacji spełniającej wytyczne FADGI (ang. Federal Agencies Digital Guidlines  Initiative) dotyczące digitalizacji obrazów i materiałów dziedzictwa kulturowego.

FE logotype RP logotype EU logotype