Aktualność

TEI Modelling of Lexicographic Data in the DARIAH-PL Project

29 września, 2022

W dniach 12-16 września 2022 r. w Newcastle nad Tyną w Wielkiej Brytanii odbyła się cykliczna konferencja TEI (TEI 2022), na której humaniści z programistami spotkali się, by rozmawiać o tworzeniu edycji cyfrowych z wykorzystaniem standardu TEI (Text Encoding Initiative).

Dr Krzysztof Nowak z Instytutu Języka Polskiego PAN wygłosił referat pt. TEI Modelling of Lexicographic Data in the DARIAH-PL Project przygotowany wspólnie z dr Dorotą Miką i mgr Wojciechem Łukasikiem. Autorzy przedstawili w nim prace nad konwersją tekstu z drukowanych słowników naukowych do formatu XML zgodnego ze standardem TEI. Prace te są realizowane przez zespół IJP PAN w ramach projektu DARIAH-PL.

FE logotype RP logotype EU logotype