Aktualność

Warsztaty w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej UW

19 października, 2022

W dniach 10-13 października 2023 r. w ośrodku Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej UW w Chęcinach odbyło się spotkanie zespołów Uniwersytetu Warszawskiego (Centrum Kompetencji Cyfrowych UW; Wydział Geologii UW) oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego mające na celu poszerzenie współpracy związanej z wykorzystaniem fotogrametrii, skanowania laserowego oraz pilotowania dronów do zastosowań związanych z pozyskiwaniem danych źródłowych dla projektów archeologicznych i interdyscyplinarnych.

Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

Spotkanie miało charakter warsztatowy. W jego trakcie testowano drony Phantom 4 RTK, platformy Matrice M30 oraz Matrice 300 RTK z sensorami Zenmuse P1 (RGB), Zenmuse L1 (LIDAR), Zenmuse H20T (termowizja), Share 102S (5 obiektywów RBG). Zostały również omówione zagadnienia z zakresu zastosowania dronów w inspekcji i monitoringu, a także zastosowanie BSP w fotogrametrii, geodezji i GIS z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa dotyczących zasad wykonywania lotów i eksploatacji BSP.

Temat wykonywania fotogrametrii z BSP został rozwinięty od planowania misji, poprzez pozyskanie danych aż do uzyskania gotowych produktów końcowych (chmura punktów, modele 3D mesh, NMPT, NMT, ortofotomozaika). Całość zamykały zagadnienia analizy pozyskanych danych, eksport danych do innych programów GIS i CAD wraz z generowaniem raportów końcowych potwierdzających jakość przeprowadzonych pomiarów.

FE logotype RP logotype EU logotype