Aktualność

DARIAH-PL wpisana na listę projektów Time Machine

30 sierpnia, 2021

Time Machine Organization prowadzi szeroko zakrojone działania wspierające ochronę, zachowanie, odtwarzanie i propagowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i infrastruktur cyfrowych. Ich celem jest stworzenie Big Data of the Past – ogromnego, rozproszonego, cyfrowego systemu informacyjnego odwzorowujący społeczną, kulturową i geograficzną ewolucję Europy na przestrzeni dziejów, który stanowić będzie żywy zasób społeczny i gospodarczy. Obejmie on kilometry archiwów, zasoby muzeów i inne zbiory geohistoryczne. TMO opiera się na wyjątkowych atutach Europy: jej długiej historii, wielojęzyczności i wielokulturowości.

Jednym z głównych filarów programu Time Machine i wizji Big Data of the Past jest łączenie zasobów udostępnianych przez osoby i instytucje, które uczestniczą w różnych projektach tworzących tzw. lokalne Wehikuły czasu (ang. Time Machines), realizowanych w różnych krajach europejskich. Lokalny Wehikuł czasu to obszar geograficzny (miasto, miejsce, region) , na którym prowadzony jest szereg działań mających na celu rekonstrukcję jego przeszłości.

Działania realizowane w ramach DARIAH-PL, polegające na wykorzystaniu osiągnięć technologicznych do budowy Dariah.lab będącej rozproszoną cyfrową infrastrukturą informacyjną wspierającą zachowanie, udostępnianie i wykorzystanie naszego dziedzictwa kulturowego, są zbieżne z celami TMO. Tym samym projekt DARIAH-PL stał się jednym z projektów związanych z Time Machine i kolejnym krokiem prowadzącym do utworzenia naszego lokalnego Wehikułu czasu.

FE logotype RP logotype EU logotype