Aktualność

Podróż danych przez e-infrastrukturę Dariah.lab

24 maja, 2022

Podczas zeszłorocznej  konferencji DARIAH Annual Event przedstawiliśmy społeczności DARIAH projekt DARIAH-PL. W tym roku kontynuujemy tę prezentację, opisując komponenty infrastruktury Dariah.lab i sposób, w jaki są one wykorzystywane do realizacji innowacyjnych scenariuszy badawczych.

Nasza prezentacja ma formę opowieści o danych i ich podróży przez e-infrastrukturę Dariah.lab. Skupiamy się na danych, ponieważ są one jednym z najważniejszych zasobów w wielu scenariuszach badawczych DARIAH-PL. Koncepcja podróży pomaga nam przedstawić w przystępny sposób złożoną strukturę przetwarzania danych zaimplementowaną w e-infrastrukturze.

Dane są tworzone, identyfikowane, eksponowane, wzbogacane, łączone, analizowane i wizualizowane przez różne komponenty Dariah.lab. Te etapy przetwarzania danych odpowiadają etapom różnych scenariuszy badawczych, a jednocześnie określają drogę danych przez e-infrastrukturę. Aby zilustrować te procesy, posługujemy się analogią do podróży, w czasie której dane są przetwarzane, a ostateczny cel podróży reprezentuje pożądany rezultat.

Niektóre etapy podróży są wspólne dla wszystkich danych, choć mogą być realizowane w różny sposób dla różnych ich typów. Istnieją też komponenty dedykowane dla konkretnych typów danych. W naszej prezentacji omawiamy te aspekty, wyjaśniając, w jaki sposób poszczególne laboratoria e-infrastruktury Dariah.lab przyczyniają się do tworzenia, wzbogacania i dostarczania wysokiej jakości danych zgodnych z zasadami FAIR.

FE logotype RP logotype EU logotype