Aktualność

Dariah.lab na konferencji TNC 2022

22 czerwca, 2022

Projekt DARIAH-PL został zaprezentowany na tegorocznej konferencji TNC. Jest to największa i najbardziej prestiżowa konferencja  sieci naukowo-akademickich w Europie. W dniach 13-17 czerwca w Trieście we Włoszech odbyła się jej 37 edycja, będąca pierwszym od trzech lat wydarzeniem TNC organizowanym w stacjonarnej formie. Wzięło w niej udział 735 uczestników z 69 krajów, a ponad 500 kolejnych śledziło jej przebieg on-line.

Prezentacja infrastruktury Dariah.lab miała miejsce podczas sesji zatytułowanej „From Space to the Ocean Bed” obejmującej trzy rozwiązania infrastrukturalne wspierające badania z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Maciej Głowiak z PCSS przedstawił społeczności TNC założenia naszego projektu oraz elementy budowanej w jego ramach infrastruktury, w szczególności szereg komponentów Laboratorium źródeł, które będą dostępne do pozyskiwania i przetwarzania danych w różnych obszarach humanistyki cyfrowej.

Instrumenty wspomagające prowadzenie badań obejmą m.in. georadary (wykorzystujące zjawisko odbicia impulsów na granicach warstw o różnych własnościach fizycznych), LIDAR (realizujący pomiar odległości poprzez oświetlanie celu światłem laserowym), spektrometry, magnetometry, kamery 8K, 360°, 3D oraz  plenoptyczne (rejestrujące nie tylko natężenie, ale również kierunki rozchodzenia się światła), aparaturę rejestrującą dźwięk wielokanałowo i ambisonicznie (dookólnie wraz z lokalizacją źródła dźwięku względem mikrofonu), systemy motion capture (rejestrujące ruch obiektów w celu przekształcenia do postaci 3D) oraz zaawansowane aparaty fotograficzne.

FE logotype RP logotype EU logotype